BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 19 juli 2015

Beslissing Vlaamse Regering neemt twijfels rond aanleg Saeftinghedok niet weg

De Vlaamse Regering heeft vrijdag impliciet groen licht gegeven voor de bouw van het Saeftinghedok. Daarmee zouden het dorp Doel, verscheidene gehuchten en 1500 hectare vruchtbare poldergrond verdwijnen. Dat deze beslissing nu wordt genomen is geen verrassing. Het Antwerps Havenbedrijf heeft in de voorbije maanden de druk fel opgevoerd, en de Vlaamse regering is geplooid voor het lobbywerk. Dat het Antwerps Havenbedrijf in een hogere versnelling schakelt, is het gevolg van het aanzwellende protest tegen het Saeftinghedok. Het denkbeeldige draagvlak vertoont serieuze barsten. Verschillende mobiliteitsexperten hebben de voorbije maanden gewaarschuwd voor de vloedgolf van vrachtwagens op de wegen rond Antwerpen en het Waasland. Zij wijzen op een mogelijk totale stilstand, met gigantische economische kosten. Fernand Huts - CEO van Katoen Natie, het grootste bedrijf in de Waaslandhaven - verzet zich hevig tegen het dok en bereidt zijn bedrijf voor op de mobiliteitsproblemen, eventueel zelfs met een verhuis.

Deus ex Machina

De Vlaamse Regering denkt voor de mobiliteitsproblemen van het Saeftinghedok een 'deus ex machina' te hebben gevonden: de koppeling van het Saeftinghedok aan de Oosterweelverbinding. Doel 2020 ziet hierin echter een doorzichtig staaltje politieke strategie waarbij de Vlaamse Regering het Saeftinghedok gebruikt om de druk op de realisatie van de Oosterweelverbinding te vergroten. Men creŽert met andere woorden zelf het probleem om de eigen politieke agenda door te duwen. Terwijl nergens uit blijkt dat de Oosterweelverbinding daadwerkelijk een oplossing is voor de zee van containers van en naar het Deurganckdok en Saeftinghedok.

MKBA

Zoals bij ieder groot havenproject wordt ook nu gezwaaid met duizenden jobs en miljarden toegevoegde waarde. Bij de berekening van de 3,5 tot 4,5 miljard euro toegevoegde waarde kunnen ernstige vraagtekens worden gesteld. Een deel van de baten is namelijk afkomstig van een verbetering (!) van de mobiliteit voor bedrijven, waarbij hun transportkosten dalen omdat het Saeftinghedok dichterbij is dan andere havens. Dit valt onmogelijk serieus te nemen, aangezien de mobiliteit net zal verslechteren door de vrachtwagenstroom van het Saeftinghedok en de transportkosten dus zullen vergroten. Hoe relatief plannen en voorspellingen zijn, is ook af te leiden uit de recente havengeschiedenis op de Linkeroever:

  1. In de jaren '70 werd het Baalhoekkanaal gepland dwars door de noordelijke polders en het Verdronken Land van Saeftinghe. Het kanaal kwam er nooit. Pas op het einde van de 20e eeuw werden de plannen voor het kanaal afgevoerd.
  2. Het Doeldok werd in de jaren '80 aangelegd (kostenplaatje 7 miljard Bef) maar werd voorbije jaren voor de helft weer gedempt met het zand van het Deurganckdok (alleen voor de demping een kostenplaatje van 58.000.000 euro)
  3. Het Verrebroekdok werd hoogdringend aangelegd in 1996. Volgens de kosten-batenanalyse de "investering van de eeuw". Maar het werd nooit afgewerkt.
  4. Het Deurganckdok werd aangelegd in 2005. Tien jaar later wordt het nog altijd maar voor goed 20% benut. De trafiek naar het dok is voornamelijk een verschuiving vanuit andere terminals. De jaarlijkse baggerkosten van 20 ŗ 25 miljoen euro zijn zelfs groter dan de inkomsten van de concessies!

De noodzaak van het Saeftinghedok

Alle economische baten ten spijt, er is geen nood aan het Saeftinghedok. De bestaande containercapaciteit in de haven is voldoende om de toekomstige groei op te vangen. De groeiprognoses van het Antwerps Havenbedrijf zijn echter onrealistisch en gaan uit van achterhaalde voorspellingen. Zij rekenen voor de komende 10 jaar op een groei van 4% per jaar. Sinds 2008 is de containertrafiek in Antwerpen, en bij uitbreiding in West-Europa, amper gegroeid met 0,6% per jaar! Dat het voorbije halfjaar de groei in Antwerpen is toegenomen, kan worden verklaard door de rederijen die hun containertrafiek vanuit Zeebrugge naar Antwerpen verplaatsten. Een zero-sum game voor de Vlaamse havens, maar wel dubbel betaald door de Vlaamse belastingsbetaler.

Procedures

In de media stellen het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse Regering het Saeftinghedok voor als een voldongen feit. Niets is minder waar. Er lopen nog verschillende procedures voor de Raad van State. Er mag dan recent geen schorsing zijn uitgesproken (omwille van een nieuwe regeling sinds 2014) een vernietiging blijft reŽel. Men mag niet vergeten dat tot hiertoe de Raad van State nog geen enkel argument ten gronde heeft behandeld. Bovendien wordt het GRUP niet enkel door actiegroepen aangevochten, maar ook de gemeenten Beveren en Sint-Gillis-Waas, het Polderbestuur en het FANC. Ook zij voeren argumenten aan die nog steeds moeten worden behandeld.

Bewoners

Doel 2020 richt zich ook specifiek naar de bewoners van het bedreigde gebied. Laat u niet intimideren door de PR-machine van het Antwerps Havenbedrijf en de Vlaamse overheid. Door hun boodschap van voldongen feiten trachten zij twijfel en onzekerheid te zaaien. Het draagvlak voor het Saeftinghedok wordt echter steeds kleiner en de juridische basis steeds onstabieler. De kans is reŽel dat de plannen door de Raad van State worden vernietigd. Wij blijven dan ook voortgaan met onze acties voor het behoud van Doel en de polders.