BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 mei 2015

Doel 2020 vraagt schorsing reparatieGRUP voor de Raad van State

Vandaag hebben voor de Raad van State de pleidooien voor de schorsing van het reparatieGRUP voor de Antwerpse haven (Linkeroever) plaatsgevonden.

Meester Rogiers - advocaat van de bewoners uit Doel en omstreken - heeft de schorsing toch gevraagd, ondanks dat de Auditeur adviseerde niet te schorsen. Hij oordeelt dat er weldegelijk spoedeisendheid bestaat aangezien de leefbaarheid in Doel en omstreken niet meer kan worden gewaarborgd en zeer snel kan verslechteren door overheidsingrepen die mogelijk worden gemaakt door het GRUP. Rogiers verwees onder meer naar sloopwerken die de Maatschappij Linkerscheldeoever voorbereidt voor Doel-dorp dit jaar.

De advocaten van de Vlaamse overheid en het Antwerps Havenbedrijf hebben hun pleidooien vooral gericht op de geplande natuurcompensaties. Het advies van de Auditeur was vernietigend voor de manier waarop deze natuurcompensaties zijn gepland en hoe de bestaande natuur is beoordeeld. De advocaten betwisten echter de visie van de Auditeur en beweren dat de overheid correct is in haar werkwijze. Opvallend, zij beweren dat de natuurcompensaties eigenlijk geen compensaties zijn en dat er geen directe link bestaat tussen de natuurcompensaties en de havenontwikkeling (is letterlijk zo gezegd). De natuurcompensaties zouden een apart project zijn, los van de havenontwikkeling. Dit pleidooi mist natuurlijk elke geloofwaardigheid. De bestaande natuurgebieden in en rond de Waaslandhaven zijn beschermd maar moeten verdwijnen voor havenuitbreiding. En uit het reparatieGRUP blijkt duidelijk dat deze te verdwijnen natuurgebieden specifiek een tegenhanger krijgen in de polders. (Om een voorbeeld te noemen: de Verrebroekse Plassen kunnen maar worden ingenomen voor het Verrebroekdok indien het natuurgebied Prosperpolder-Zuid is aangelegd). Dit is duidelijk een verhaal waarbij bestaande natuur wordt verwijderd en elders wordt gecompenseerd. Dus begrijpe wie begrijpe kan. Het lijkt ons eerder bochtenwerk te zijn om het GRUP opnieuw te redden. Meester Vernaillen - de advocaat van het Antwerps Havenbedrijf - gaf ook nog te kennen dat het Antwerps Havenbedrijf zeker niet de bedoeling heeft opzettelijke kunstgrepen of "truken" uit te halen.

Een uitspraak met betrekking tot de schorsing volgt binnen afzienbare tijd.