BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 19 mei 2015

N-VA-raadsleden uit Doel nemen ontslag wegens Saeftingehedok

Gemeenteraadslid Marina Apers en OCMW-raadslid Annick Thibaut hebben afgelopen weekeinde allebei ontslag genomen als bestuurslid en mandataris van N-VA. Apers en Thibaut zijn allebei woonachtig in Doel. De reden voor hun ontslag is het uitblijven van effectieve maatregelen ten gunste van Doel en het veranderde standpunt van de N-VA afdeling ten aanzien van de mogelijke havenuitbreiding. Gisteren bevestigde N-VA Beveren de nieuwe houding t.a.v. Saeftinghedok.

Hieronder het bericht dat Marina Apers en Annick Thibaut verstuurden.

Gisteren hebben wij als gemeenteraadslid en OCMW-raadslid ons ontslag ingediend bij N-VA Beveren. De houding van N-VA Beveren t.a.v. Doel en de mogelijke komst van het Saeftinghedok maakt de situatie voor ons onhoudbaar. Wij betreuren die stap te moeten zetten maar de houding van N-VA Beveren laat ons geen keuze. Voor ons geldt nog altijd het verkiezingsprogramma en het bestuursakkoord.

Dat ons ontslag vandaag werd meegedeeld aan de pers is niet onze keuze. Wij willen ook niet mee doen aan een polemiek of natrapperij. Wij willen op een geloofwaardige manier aan politiek blijven doen. En wij hopen dat men dit respecteert.

Hieronder de ontslagbrief die we gisteren stuurden aan het bestuur van N-VA Beveren en aan onze N-VA collega's. In bijlage vindt u ons profiel op de N-VA webstek. U zal begrijpen dat wij op deze manier niet meer konden functioneren binnen N-VA Beveren.


Marina Apers, gemeenteraadslid

Annick Thibaut, OCMW-raadslid