BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 13 mei 2015

Doel 2020 niet te spreken over weigering feest Katoennatie door gemeente Beveren

Het actiecomitť Doel 2020 is niet te spreken over de weigering van de gemeente Beveren ten aanzien van het cultuurfeest dat Fernand Huts voor 21 juni heeft gepland in het Scheldedorp Doel. Dat men het laat uitschijnen alsof de mensen van Doel gekant zouden zijn tegen dit soort van activiteiten raakt kant noch wal.

De aanvraag voor de boek- en filmvoorstelling inclusief een evenement werd eerder goedgekeurd door het college van Beveren op 9 maart ll. Op het college van 28 april werd hierop teruggekomen zogezegd omwille van negatief advies door de politie. Nochtans had de gemeente vlak voor die 28ste april Katoennatie doorverwezen naar de mensen van het Scheldewijdingscomitť in Doel om de praktische kant van de zaak te bespreken. Dat gebeurde trouwens in de loop van 28 april.

Naar de reden voor de intrekking van de toestemming is het gissen. Maar het is natuurlijk absurd dat een cultureel evenement dat een meerwaarde betekent voor het dorp wordt verboden terwijl men tegenover de systematische overlast en allerhande illegale activiteiten niet kan of wil optreden.

Op de webstek van de gemeente Beveren staat vandaag te lezen: 'Het gemeentebestuur van Beveren neemt een consequente houding aan t.a.v. grootschalige evenementen in Doel, en maakt hierop geen uitzonderingen. Het gemeentebestuur wil op die manier de rust in het dorp vrijwaren, de veiligheid garanderen en ongewenste gasten niet op ideeŽn brengen.' Tegelijkertijd laat men het uitschijnen alsof de beslissing is ingegeven door zorg om de bewoners van Doel...

De bewoners konden de voorbije maanden niet echt rekenen op het gemeentebestuur van Beveren als het aankomt op ondersteunende maatregelen voor beveiliging of normalisering in hun dorp. Toen in september 2014 een herdenkingsviering plaatsvond voor de overleden voorvechter van Doel Ferdinand De Bondt werd het dorp overspoeld door auto-fanaten die een auto-meeting hadden in Doel. Ei zo na viel de viering in het water. Bleek dat het college - per ongeluk - toestemming had gegeven... Het zorgde voor een ganse dag van overlast in het dorp want politie was niet voor handen... Sindsdien is het niet meer opgehouden. Zowel voor wat de overlast geldt. Als voor wat de afwezigheid van politie betreft. Ondanks alle beloften is het ong altijd wachten op effectieve maatregelen.

'De ongewenste gasten' in Doel waar Beveren nu over spreekt worden vooral op ideeŽn gebracht door de complete afwezigheid van elke vorm van toezicht of politie-permanentie. Niet door positieve culturele activiteiten. Maar blijkbaar slaagt het gemeentebestuur van Beveren er niet in om een onderscheid te maken tussen wat culturele activiteiten zijn en wat overlast is. Dat maakt dat culturele activiteiten die aangevraagd worden en vergezeld zijn van een sluitend veiligheidsplan systematisch afgewezen en verboden worden (eerder dit jaar: aanvraag voor cultuurfeest. Nu Huts) en illegale activiteiten gewoon ongestraft kunnen doorgaan. Het maakt de gemeente Beverren waarschijnlijk tot een unicum in Vlaanderen.