BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 maart 2015

Advocaten Doel 2020 geven bewoners en landbouwers in GRUP-gebied juridisch advies en steun

Uitspraak Raad van State over GRUP wordt al verwacht binnen enkele maanden

Op een talrijk bijgewoonde info-avond voor bewoners en landbouwers in het GRUP-gebied, woensdagavond in Ouden Doel, hebben vertegenwoordigers en advocaten van Doel 2020 tekst en uitleg gegeven bij de verschillende procedures die het actiecomité voert tegen het GRUP. Dat gaat hem om de vernietigingsprocedure tegen het GRUP dat werd vastgesteld in 2012 en waarvan eerder een deel werd geschorst in 2013. De schorsingsprocedure die nu loopt tegen het zogenaamde reparatie-GRUP uit 2014. En tot slot de procedure bij het Grondwettelijk Hof die de ganse hocus-pocus van reparatie-GRUPs aanvecht.

Volgens advocaat Igor Rogiers valt er in verband met het zogenaamde reparatie-GRUP al een van de volgende maanden nieuws te verwachten. Als de Raad van State opnieuw schorst is het GRUP definitief van de kaart. Het zelfde gebeurt als het Grondwettelijk Hof een negatief oordeel velt over de werkwijze 'reparatie-GRUP'.

Daarnaast werd aan de bewoners ook meer uitleg gegeven over hun individuele rechten tegenover de Vlaamse overheid. Die stelt zich vaak bijzonder intimiderend op ten aanzien van gebruikers, huurders en eigenaars in het gebied.

Om aan die problemen tegemoet te komen heeft het actiecomité een tiental contactpersonen verspreid over Doel, de verschillende gehuchten en de polder die dienen als aanspreekpunt voor specifieke juridische problemen. Op die manier wil men het nodige weerwerk bieden tegenover de druk die de overheid uitoefent en wil men de mensen de nodige steun geven bij pogingen tot uitzetting of afbraken in het gebied.

De avond vond plaats in het PolderMAS en werd bijgewoond door een tachtigtal belangstellenden. De sfeer onder de aanwezigen maakte duidelijk dat er na al die jaren nog altijd heel wat strijdbaarheid aanwezig is in de polder en de bewoners niet van plan zijn hun streek zo maar op te geven.