BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 februari 2015

Doelenaars vragen tijdens gemeenteraad in Beveren meer veiligheid voor hun dorp

Inwoners van Doel hebben gisteren naar aanleiding van de gemeenteraad in Beveren actie gevoerd voor meer veiligheid. De reden daarvoor is het aanhoudend geweld en het vandalisme die het dorp nu al verschillende weekeindes op rij teisteren. Aan de raadsleden werd bijgaand pamflet uitgedeeld en een 15-tal actievoerders staken affiches omhoog waarop maatregelen gevraagd werden. Gemeenteraadslid Marina Apers deed onderstaande tussenkomst

Mondelinge vraag gemeenteraad 24 februari

Burgemeester,

schepenen,

Doel was zondag opnieuw een plaats van chaos en al overheersend vandalisme. Groepen Nederlandse hooligans die alles kapot slaan... Ondanks herhaalde telefoons: geen politieman te bespeuren. Het Ontmoetingscentrum van Doel stond sinds vorige nacht open. Ondanks herhaalde melding op zondag aan de politie bleef het gans de dag open staan. Vandaag staat het nog altijd open... Schade binnenin nog onbekend. Overal open getrapte deuren. Ingegooide ramen. Hopen Nederlanders die vernielingen aanrichten en die agressief uit de hoek komen als je ze aanspreekt. Het is werkelijk onvoorstelbaar. Wie dat wenst mag ik eens een dag of enkele dagen bij ons logeren. Als wij ergens naar toe gaan houden we er rekening mee dat er niets gebeurt aan onze woning. Dat is een dagdagelijkse zorg. Of ik nu ga werken, naar de winkel ga, een vergadering, commissie of vanavond deze gemeenteraad bijwoon. Die bezorgdheid is er altijd. We staan er mee op en gaan er mee slapen. Hetzelfde doet zich voor bij onze buren en bij andere inwoners van Doel.

burgemeester, mijn vragen:

* Eťn van mijn eerdere schriftelijke vragen betrof de slagboom die werd vernield. Het college antwoordde mij dat de opdracht voor de herstelling al is gegeven en dat het onderzoek naar de daders loopt. Is er een datum afgesproken voor de herstelling? Het duurt toch wel lang en de vernielde installatie geeft de indruk dat dit zo gelaten wordt. Maakt een spoedige herstelling geen deel uit van het contract met de firma om bij beschadiging zeer snel op te treden? Men mag niet toegeven aan zulke ernstige daden.

* Het college antwoordde mij dat er vorig jaar 29 GAS-boetes voor het onwettig betreden van woningen en 19 voor graffiti werden uitgeschreven. 48 in totaal, waarvan al 80% hun boete hebben betaald. Dat lijkt veel, maar met meer gerichte politie-acties zou het een veelvoud kunnen zijn. Afgelopen zondag alleen al konden er meer GAS-boetes uitgeschreven dan in gans 2014. Ik weet dat er veel manuren worden besteed in Beveren. Maar ik wil aandringen op een visie of actieplan waarbij interventies er komen - niet enkel door de inwoners die veelvuldig melden - maar dat er wordt opgetreden met de visie om gedurende een periode heel veel vandalen te kunnen betrappen. En dit dan ook zodanig te communiceren achteraf dat mogelijks nieuwe vandalen worden afgeschrikt. Momenteel heerst er bij velen die Doel bezoeken nog altijd het gevoel dat men ongestraft van alles kan doen. Regelmatige communicatie zal een effect van preventie hebben.

* Burgemeester, ik neem aan dat u het met mij eens bent: zo kan het echt niet verder. Welke andere maatregelen worden er genomen om de veiligheid in Doel voor de volgende weekeindes te verbeteren?


Burgemeester Mark Van de Vijver antwoordde dat de deelgemeente Doel geen gewone gemeente is en er reeds grote inspanningen worden geleverd voor de deelgemeente. En dat er telkens wanneer er een melding wordt gemaakt door de politie wordt uitgereden naar Doel. Dat laatste werd hem tegengesproken vanuit het publiek. Ook het feit dat de burgemeester niet kon zeggen wanneer de slagboom zou hersteld worden (al drie weken stuk) zorgde voor ontstemming bij de Doelenaars.

Apers kreeg bij haar opmerkingen zowel steun uit de meerderheid als uit de oppositie. Vanuit de meerderheid werd gewezen op de verantwoordelijkheid van Beveren inzake haar bewoners. De oppositie vond dat als de gemeente niet bij machte is de orde te handhaven zij de federale politie moet inzetten. De voorzitter van de gemeenteraad maakte een einde aan het debat. Maar of er nu bijkomende maatregelen komen bleef ook na de gemeenteraad onduidelijk.

Pamflet uitgedeeld op de gemeenteraad.