BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 8 februari 2015

Na een week van aanhoudend vandalisme opnieuw brandstichting in Doel

Doel 2020 en bewoners van Doel vragen structurele maatregelen tegen aanhoudend vandalisme

Zondagnamiddag 8 februari werd opnieuw brand gesticht in een leegstaande woning in Doel. Het betrof een nieuwbouwwoning in redelijk goede staat op de Engelsesteenweg. Ten gevolge van de brand kon gedurende bijna twee uur niemand het dorp nog in of uit. Het was het hoogtepunt in een lange week van vandalisme en overlast in Doel.

Wat voorafging

Sinds vorige zaterdag werd niet minder dan vijf keer ingebroken in het Ontmoetingscentrum in Doel, een gemeenschapsruimte van de gemeente die vaak wordt gebruikt voor evenementen.

In de nacht van zondag op maandag werd er om haf drie 's morgens (!) bij een bewoner aangebeld. Er staan vier onbekenden voor de deur. Bij andere bewoners werd 's nachts op de deur gebonkt of stond men te claxonneren voor de deur.

In de nacht van maandag op dinsdag werd het automatische slagboomsysteem vernield (zie foto in bijlage). Sinds dat een camera aan de slagboom werd geplaatst, draaide het systeem goed en was het effectief tegen nachtelijke vandalen.

Gisteren en vandaag waren opnieuw honderden ramptoeristen (vooral uit Nederland) afgezakt naar Doel.

Afgelopen nacht werden op verschillende plaatsen ramen ingegooid.

Vandaag zaten er jongeren tot op de daken van huizen en deze namiddag werd - op klaarlichte dag - ook een huis in brand gestoken.

Verantwoordelijkheden

De bewoners van Doel hebben uitdrukkelijk een woonrecht gekregen van de Vlaamse overheid tot de bouw van het Saeftinghedok. Het is voor de hand liggend dat de Vlaamse overheid daar dan ook naar handelt.

Het aanhoudend vandalisme is een rechtstreeks gevolg van de verrottingspolitiek die al jarenlang wordt gevoerd door de Maatschappij Linkerscheldeoever. Overal in Doel staan ramen en deuren open en kan ieder die dat wil ongestraft te keer gaan in de huizen van voormalige bewoners. Al jarenlang laat de MLSO de huizen in Doel verkommeren en vandaliseren en laat ze na om huizen op een ernstige manier te beveiligen of af te sluiten. Waarschijnlijk in de hoop dat ze uiteindelijk vanzelf invallen.

Dat is méér dan nalatigheid.

De gemeente Beveren heeft in het recente verleden enkele veiligheidsmaatregelen genomen, waarvan momenteel enkel de slagbomen overblijven. Maar deze maatregelen zijn ontoereikend gebleken om de escalatie van geweld te stoppen. De gemeente Beveren moet bijkomende maatregelen nemen. Het is logisch dat zij daarvoor kan rekenen op de Vlaamse overheid.

De compleet uit de hand gelopen situatie in Doel komt voor een groot deel op conto van de Vlaamse regering die onder leiding van Kris Peeters in 2007 het zogezegde woonrecht introk en de sloop beval. Deze beslissing van de Vlaamse Regering werd onwettig verklaard door de rechtbank van Eerste Aanleg te Dendermonde en het Hof van Beroep te Gent. Maar de toenmalige Vlaamse regering heeft daarna nagelaten om dit onwettelijk 'beslist beleid' te veranderen. Wat zij van Doel hebben laten worden, is alleen maar te categoriseren onder de noemer "slecht beleid'. Het is de verantwoordelijkheid van de huidige Vlaamse Regering om dit weer recht te trekken.

Er wordt door de overheid vaak gezegd dat Doel niet lang meer zal bestaan. Dat wordt nu al verteld sedert 1998 en Doel bestaat nog steeds. In Doel wonen ook nog enkele tientallen mensen. Er werken ook mensen. Er zijn nog verschillende horeca-zaken en een bloeiende yacht-club. Wij vragen dan ook dat men er mee ophoudt de problematiek in Doel te negeren, en in Doel te handelen volgens de wetten en normen die elders gelden in Vlaanderen.