BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 januari 2015

Recordcijfers voor Antwerpse Haven leveren (nog altijd) geen argumenten voor Saeftinghedok

Cijfers van haven en reders geven reden tot ernstig debat over geplande havenuitbreiding

Met een nieuw record van 198 miljoen ton behandelde goederen in de Antwerpse Haven werd gisteren door havenbaas Eddy Bruynnickx nog maar eens gepleit voor een havenuitbreiding met een extra containerdok: het zogenaamde Saeftinghedok, dat de Antwerpse havenautoriteiten na 2020 over Doel willen leggen. Maar de cijfers pleiten niet voor een nieuw containerdok. Dat blijkt uit cijfers die het Havenbedrijf en de goederenhandelaars hierover zťlf publiceren. De grafiek in bijlage laat dat ook duidelijk zien.

Bovendien geeft Bruyninckx zelf aan dat de groei in containertrafiek mede het gevolg is van containerisatie. Dat wil zeggen goederen die vroeger op andere manieren werden vervoerd, worden nu steeds vaker in containers vervoerd. Daardoor zullen de oude terminals alsmaar minder worden gebruikt en kan het moderniseren van oude terminals de toekomstige groei perfect opvangen. Ook technologische innovatie voor containerterminals stelt de terminal operatoren in staat veel meer containers te behandelen op dezelfde oppervlakte. Om nog te zwijgen van het Delwaidedok dat kortelings vrijkomt en niet alleen volledig is ingericht voor behandeling van containers maar ook zonder problemen de grootste generatie schepen kan ontvangen.

En zoals Doel2020 al jaren aangeeft: containers leveren weinig jobs op. Dat wordt nu ook door de Antwerpse havenbestuurders voor het eerst in zoveel woorden toegegeven.

Rijst de vraag of de grote kosten die containertrafiek meebrengt voor de samenleving eigenlijk wel in verhouding staan tot de opbrengsten? De komst van het Saeftinghedok betekent niet alleen de vernietiging van een laatste stuk open ruimte van 1500 ha (3000 voetbalvelden groot) op de Linkerscheldeoever, het zal ook voor een stuk bijkomende verkeersellende zorgen in het Waasland en rond Antwerpen.

In de pleidooien voor een verdere havenuitbreiding in Antwerpen is de ratio al vele jaren zoek. Het verklaart de systematische pleidooien voor een steeds grotere, ruimteverslindende haven. Zonder enig debat, zonder kritisch studiewerk, zonder dat een ernstige afweging wordt gemaakt op maatschappelijk en zelfs economisch vlak. De cijfers die de haven zelf ter beschikking stelt geven daar nochtans alle reden toe.

Grafiek: containertrafiek versus capaciteit tot 2030