BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 21 december 2014

Bijna 700 bezwaarschriften bij college van Beveren tegen sloopaanvraag huisjes Oud Arenberg in Kieldrecht

Vorige maand maakte de Maatschappij Linkerscheldeoever (MLSO) bekend dat zij een sloopaanvraag heeft ingediend voor vijf huizen in het natuurgebied De Putten in Kieldrecht. Het betreft vijf huizen die in de lente van 2012 bezet werden door jongeren van de Derde Generatie nadat de eerdere bewoners onder druk van de MLSO - en op basis van valse argumenten - de woonsten hadden verlaten.

De jongeren in kwestie wilden met hun actie de leegstand en de onnodige verloedering van huizen in de polder aankaarten. Ze beschouwen zich niet als krakers maar stelden zich in orde met water, elektriciteit en brandverzekering, knappen de huizen op en dringen bij de MLSO al twee jaar aan op een vergelijk. Ook de gemeente Beveren wil rond de kwestie geen veldslag. Een poging in 2012 om de bewoners manu militari uit hun huizen te zetten werd door burgemeester Van de Vijver eigenhandig verhinderd. Sindsdien bleef het rustig in de Oud Arenberg. De nieuwe bewoners werden ook allemaal zonder problemen op hun adres gedomicilieerd.

Het bericht van de sloopaanvragen kwam dan ook totaal onverwacht. Vooral omdat er voor de komende jaren in het gebied geen enkel project op stapel staat. Projecten kunnen er ook niet. Want de huizen liggen in het unieke natuurhistorische gebied De Putten. Dat moet voorafgaand eerst gecompenseerd worden vooraleer men er eender wat kan beginnen. Of dat ooit kan is de vraag. Het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek (INBO) doet al jarenlang onderzoek naar het gebied. Maar volgens de Plan-MER van het Deurganckdok zijn De Putten "oncompenseerbaar". Ook vanuit erfgoedstandpunt heeft het gebied grote waarde.

Op goed drie weken tijd kwamen bijna 700 afzonderlijke bezwaarschriften binnen bij het college van burgemeester en schepenen. Verschillende bezwaarschriften zijn bijzonder gestoffeerd. Ze maken ook duidelijk dat het dossier dat door de MLSO is ingediend onvolledig is en bol staat van de onwaarheden. Zie hiervoor bijlage (met kaarten en foto's).

Het college heeft nu tijd tot begin januari om voor de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar een advies te formuleren over de sloop. In het bestuursakkoord van de huidige coalitie staat letterlijk dat "het college wenst dat het gebied De Putten niet nodeloos wordt ingenomen en in elk geval zolang als mogelijk wordt ontzien." En verder dat "het college voorstander is van het verder bewoonbaar houden van de woningen in het gebied die eigendom zijn van de MLSO."