BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 juli 2014

Bevelen tot sloop in Doel op vraag van MLSO

MLSO riskeert bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen

Bevelen tot sloop in Doel op vraag van MLSO MLSO riskeert bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen V

andaag werden de bewoners in Doel in kennis gesteld van de opdracht tot sloop door de burgemeester van 5 woningen in Doel. Die kennisgeving kwam er nadat eerder de pers op de hoogte was gesteld.

De beslissing van de burgemeester is er gekomen nadat de MLSO aan de burgemeester een lijst heeft gepresenteerd van woningen die volgens de MLSO in aanmerking zouden komen voor sloop. Op basis van die lijst krijgt de verzoekende partij nu de opdracht om af te breken. Een hoogst bizarre manier van handelen.

Alle huizen werden trouwens (daarvan was onder meer Sandra Landsman de dochter van holocaustoverlevende Flora Singer tijdens haar bezoek in Doel getuige van) enkel langs de buitenkant beoordeeld.

Volgens de gangbare procedure moet de eigenaar bij een opdracht tot sloop gehoord worden. De MLSO heeft alle mogelijkheden om maatregelen te nemen zodat een sloop toch niet nodig is. In welke mate de procedure hier is gevolgd is ons onbekend.

Van de gebouwen die worden gesloopt is er maar 1 waarvan kan worden gezegd dat het structureel onveilig is en nodig om af te breken. Dat zijn de garages op Camermanstraat 25. Camermanstraat 29 en Pastorijstraat 12 daarentegen vertonen geen gebreken die een bevel tot sloop rechtvaardigen.

Pastorijstraat 12 betreft een huis in de rij dat bij sloop enkel maar extra gevaar en onveiligheid zal creŽren. Het betreft bovendien een huis dat voorkomt op de inventaris van het bouwkundig erfgoed!

Men wil de sloop beginnen op dinsdag 22 juli. Toevallig of niet wordt er gestart met het huis waar ogenschijnlijk niets aan mankeert en dat op de inventaris van het bouwkundig erfgoed staat: Pastorijstraat 12.

Volgens een arrest van het Hof van Beroep is het aan de MLSO nog steeds verboden om huizen af te breken in Doel. Overtreding van dit arrest kan de MLSO 750.000 euro per afbraak kosten. Dat geldt ook voor afbraken in opdracht van de burgemeester. In verband met twee eerdere afbraken in opdracht van de burgemeester loopt nog een dwangsomprocedure ten bedrage van anderhalf miljoen euro. Daarover doet de rechter uitspraak begin september. Als de rechtbank de MLSO hierover in het ongelijk stelt dreigt zij op termijn met deze afbraken nog eens bijna 4 miljoen euro aan dwangsommen te moeten betalen.