BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 10 juli 2014

Plannen voor afbraak van Hoog Huis in Doel zijn voorbarig en onaanvaardbaar

Vandaag ondertekende minister van Erfgoed Geert Bourgeois een convenant waarbij het licht op groen wordt gezet voor de afbraak en de verplaatsing van het Hoog Huis in Doel. Daarmee wil men nog vooraleer enige duidelijkheid komt over de toekomst van Doel het dorp verder ontdoen van een van zijn meest waardevolle monumenten. Het 17de eeuwse Hooghuis wordt - als het plan van de minister doorgaat - heropgebouwd in de 19de eeuwse Prosperpolder omgeven door nieuw gecreëerde natuur uit de 21 eeuw. Een beslissing die vragen oproept. Want of het Hoog Huis wel of niet zal kunnen bewaard worden in Doel, daarover bestaat tot op de dag van vandaag géén duidelijkheid. De beslissing tot verplaatsing is dan ook voorbarig. Monumenten dienen bewaard te worden in situ, in hun context. Tenzij het echt niet anders kan. En zover zijn we nog niet.

De geplande verplaatsing naar de 19de eeuwse Prosperpolder is bovendien ahistorisch.

Het Hoog Huis viert dit jaar sàmen met het dorp Doel zijn 400e verjaardag. Beide zijn onlosmakelijk verbonden. Naar aanleiding van de 400e verjaardag vonden al tal van culturele manifestaties, concerten en tentoonstellingen plaats. Dat de minister uitgerekend bij deze 400e verjaardag beslist om het historische Hoog Huis los te rukken uit zijn historische context getuigt van weinig inlevingsvermogen.

Doel 2020 verbaast zich ook over de snelheid waarmee de convenant werd afgesloten. Vorig jaar pleitte de vzw Casueele nog voor een aanpak in situ. Blijkbaar is er sedertdien vooral veel druk uitgeoefend op de vzw om de afbraak te kunnen beklinken.

Het actiecomité vindt het ook opmerkelijk dat in de persmededeling nergens wordt verwezen naar het kostenplaatje van deze overbodige operatie. Waarschijnlijk kan met de kostprijs van de verhuis het Hoog Huis en omgeving vele keren opgeknapt. Dat die optie zelfs niet in overweging is genomen is veelzeggend voor het erfgoedbeleid in Doel en de omliggende polders.

Voor Doel werd tot op de dag van vandaag géén erfgoedstudie uitgevoerd. Zowel voor Doel als de omliggende polders ontbreekt elk ernstig erfgoedbeleid. Er bevinden zich tal van beschermenswaardige sites en monumenten. Maar er wordt niets beschermd. Belangrijke historische gebouwen worden verwaarloosd en worden aan de lopende band afgebroken. Dat is niet langer aanvaardbaar.

Doel 2020 zal zich samen met de Erfgoedgemeenschap Doel & Polder dan ook beraden over gepast juridisch weerwerk.