BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 mei2014

Bewoners van Doel richten een eigen dorpswacht op

Bewoners van Doel richten een eigen dorpswacht op Alleen bijkomende inzet van politie kan einde maken aan aanhoudend vandalisme

Afgelopen weekend hebben bewoners van Doel en sympathisanten 's avonds en 's nachts opnieuw toezicht gehouden om ongenode gasten het dorp uit te houden. Twee weken geleden werd beslist tot de oprichting van een dorpswacht. Sedert vorig weekeinde is die dorpswacht ook actief. De eerste resultaten zijn bemoedigend.

Volgens een brief van de bewoners gericht aan het schepencollege van Beveren laat het uitblijven van een veiligheidsbeleid voor Doel de inwoners geen andere keuze. "Wij worden geconfronteerd met een niet-aflatende stroom van overlast en vandalisme die blijft toenemen. Zonder bijkomende maatregelen, zonder bijkomende inzet van politie, valt hierin geen ommekeer te verwachten."

De dorpswacht heeft niet de bedoeling de politie te vervangen. Maar wil wel ontradend optreden ten aanzien van (voornamelijk Nederlandse) groepen jongeren. In geval van vastgestelde overtredingen of vandalisme wordt de politie steeds verwittigd.

Vorig weekeinde werden 's avonds en 's nachts in totaal een zestigtal jongeren aangesproken en verzocht het dorp te verlaten. Afgelopen vrijdag en zaterdag werden opnieuw een veertigtal personen aangesproken. Vorig weekeinde werd geen vandalisme gepleegd dankzij de controle van de dorpswacht. Afgelopen nacht werd rond half drie wel keet geschopt door een twintigtal jongeren en werd bijstand gevraagd van de politie.

De actie van voorbije weekeindes toont aan dat permanentie wel degelijk loont.

De bewoners hebben er per brief nogmaals bij het gemeentebestuur op aangedrongen dat voor piekmomenten met soms honderden bezoekers (zaterdag en zondagnamiddag) politieaanwezigheid wordt voorzien in Doel. En dat vooral met het oog op preventie. Minimaal wordt gevraagd te voorzien in een proefperiode die naderhand wordt geŽvalueerd. Dat zou veel ellende kunnen voorkomen.

Aan de MLSO vragen de bewoners om leegstaande huizen effectief af te sluiten. De meeste leegstaande huizen zijn vaak met niet veel meer afgemaakt dan een dunne houten platen. Die worden systematisch verwijderd. Daardoor zijn heel wat huizen zo goed als vrij toegankelijk en worden ze systematisch gevandaliseerd.