BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 juni 2014

Tientallen actievoerders verstoren infovergadering Doel van Vlaamse overheid

Donderdagavond 19 juni hebben enkele tientallen bewoners en actievoerders uit Doel en de omliggende polders een infovergadering verstoord over de 'beslissing' rond het nieuwe onteigeningsplan Doelpolder-Midden en over het zgn. reparatie-GRUP.

Met het nieuwe onteigeningsplan wil men – in tegenstelling met eerdere beslissingen - onmiddellijk het gehucht Rapenburg en de laatste landbouwers van Doel onteigenen en verdrijven. Met het zogenaamde reparatie-GRUP wil men de schorsing die de Raad van State in december over een deel van het GRUP uitsprak opnieuw ongedaan maken. De infovergadering kwam er nog vooraleer het onteigeningsbesluit in het staatsblad is verschenen. Het reparatie-GRUP moet zelfs eerst nog voor advies naar de Raad van State. Ondertussen loopt er ook nog altijd een vernietigingsprocedure tegen het ganse GRUP bij de Raad van State. Maar toch werden de mensen van Rapenburg en Doelpolder-Midden deze week reeds geconfronteerd met brieven die het voorstellen alsof het om voldongen feiten gaat. En dat alles in een periode van een "regering van lopende zaken".Daarmee verklaarden de actievoerders de zogenaamde info-vergadering bij gebrek aan wettelijk kader zonder voorwerp. Procesmanager Hemelaer kreeg - zelfs met micro - geen kans om de avond nog maar een schijn van normaal verloop te geven.

Een vijftigtal bewoners en landbouwers, het merendeel leden van RODS, Doel 2020 en de Derde Generatie maakten een normaal verloop van de info-avond onmogelijk. Een spandoek en verschillende protestborden maakten duidelijk dat de verenigde actiecomités voor Doel en de polder weigeren om zich neer te leggen bij de huidige gang van zaken. De actievoerders klaagden "de arrogantie aan van de macht der ambtenaren" en vragen respect. Respect voor de wet, de rechtstaat, de bewoners en landbouwers en het eeuwenoude cultuurlandschap dat de polders vormen. Hemelaer en de andere aanwezige ambtenaren kregen van de actievoerders een fragment uit de "Universele Verklaring voor de Rechten van de Mens" en van de "Deontologische code voor Vlaamse ambtenaren". Ze kregen als afscheid ook een exemplaar cadeau van het boek "Waarom Doel en de polders niet weg moeten" met de boodschap om het te lezen "zodat ze misschien eindelijk zouden begrijpen dat er andere oplossingen zijn dan de complete verwoesting van een waardevol cultuurlandschap."