BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 25 maart 2014

Rechtbank wijst beroep af inzake gemeenschapshuis De Doolen in Doel en bezetting huizen in Oud Arenberg in Kieldrechtse polders

Actiecomités vragen MLSO einde te maken aan politiek van verkrotting en uitdrijving

De Rechtbank van Dendermonde heeft vandaag aan de advocaten van Doel 2020 en de Derde Generatie laten weten dat hun beroep is afgewezen. Het betreft de beroepsprocedure tegen de beëindiging van het contract voor gemeenschapshuis De Doolen en de beroepsprocedure die door de jongeren van de Derde Generatie was aangespannen tegen hun uitzetting door de MLSO.

Volgens de rechtbank die moest oordelen over feiten van intussen twee jaar - en langer - geleden beschikken de gebruikers van De Doolen en de bewoners in de Oud Arenberg niet over een titel waardoor zij verder gebruik of bewoning kunnen afdwingen.

Maar ondertussen is de situatie in Doel-dorp en de Oud Arenberg ten gevolge van de schorsing van het GRUP grondig gewijzigd. Los van de lopende procedures hebben zowel de jongeren van de Derde Generatie als het gemeenschapshuis De Doolen het voorbije jaar bij de MLSO aangedrongen op een vergelijk. Daar werd tot hiertoe nog niet op ingegaan.

De Doolen in Doel is als gemeenschapscentrum in gebruik sedert 2000. De voormalige school speelt een cruciale rol in de Scheldewijding en het gemeenschapsleven. Er vonden al tal van culturele activiteiten en optredens plaats. Die positieve rol is duidelijk een doorn in het oog van sommige overheden die het gebouw liever prijs geven aan vandalen. Sedert meer dan 2 jaar probeert de MLSO de vzw en de bewoners die het gebouw beheren buiten te krijgen.

De bezetting van de huizen door de Derde Generatie was een bewuste actie tegen de leegstand in de polder. Omdat de MLSO zonder goede reden gebruik en bewoning van haar woningen blijft tegenhouden. Telkens gebruikt de MLSO daarvoor drogredenen, zoals de nabijheid van een SEVESO-bedrijf of een onofficiële opdracht van de Vlaamse regering waartoe zij gebonden zouden zijn.

Bewoning is de beste garantie tegen verkrotting. De MLSO weet dat zeer goed. De leegstand in Doel bewijst dat ook. Die heeft de voorbije jaren geleid tot massale verkrotting en gigantische overlast. Niemand, ook de MLSO niet, gelooft nog in een snelle havenuitbreiding. De gebouwen waarover het gaat zullen er nog jaren staan. Of zullen misschien nooit verdwijnen. Bovendien is het AfbakeningsGRUP geschorst. Desondanks blijft de Vlaamse overheid bewoning en gebruik van huizen saboteren. Iets waarvoor gewone burgers boetes krijgen.

De bewuste leegstand in Doel en de polders is niet enkel nadelig voor de bewoners van de polder maar voor alle burgers van Beveren. De leegstand doet de criminaliteit en overlast toenemen. Wat de gemeente meer kost aan politie inzet en beveiliging. Dat zien we dagelijks in Doel.

Wij roepen de MLSO op om redelijk te zijn. Waarom mensen uitzetten en huizen leeg laten staan? Dat kost de gemeenschap alleen maar geld.

In tegenstelling met veel andere (leegstaande) gebouwen van de MLSO hebben zich met betreffende gebouwen voorbije jaren géén calamiteiten voorgedaan. Ze zijn verzekerd, ze zijn beveiligd en worden onderhouden. Wij dringen er bij de directie en Raad van Bestuur van de MLSO dan ook op aan om een einde te maken aan de confrontatiepolitiek en in te gaan op de voorstellen tot gesprek vanwege De Doolen en de jongeren van de Derde Generatie.