BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 1 april 2014

Aprilgrap viseert minister-president en havenbonzen

De bende van Osschaart

Deze ochtend werd Doel 2020 in kennis gesteld van een aprilgrap opgeŽist door 'de bende van Osschaart'. Voor hun verantwoording zie bijgevoegde scan (248).

Volgens de actievoerders kregen in totaal 700 gezinnen die in de onmiddellijke omgeving wonen van de minister-president (Ruisbroek), minister Joke Schauvlieghe (Evergem), havenschepen Mark Van Peel (Antwerpen) en havenbaas Eddy Bruyninckx (Kapellen) een officieel ogende en gepersonaliseerde brief mťt plan in de bus waarin wordt meegedeeld dat zij omwille van plannen die samenhangen met de havenuitbreiding op de Linkeroever in Antwerpen worden onteigend. Voor de aandachtige lezer wordt het snel duidelijk dat het hier een goed verpakte 1 aprilgrap betreft (zie scan achterzijde brief omwonenden Kris Peeters).

Met die aprilgrap klaagt de groep de manier aan waarop de geviseerde verantwoordelijken te werk gaan in Doel en omgeving. Want daar is van een grap allesbehalve sprake.