BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 31 augustus 2009

SP.A pleit bij monde van Bert Anciaux voor behoud van Doel

Duizenden mensen op nieuwe solidariteitsdag voor behoud van Doel

Afgelopen zondag waren opnieuw duizenden mensen aanwezig in Doel. Zij luisterden er naar toespraken van Wim Van Hees (Ademloos), Frie Lauwers (Kunstdoel) en vertegenwoordigers van N-VA, VB, Groen en SLP. Maar het was vooral de boodschap van SP.A die voor ongeloof (en hoop) zorgde. De tekst werd voorgebracht door Bert Anciaux maar verwoordde het standpunt van de ganse SP.A. Dat werd afgelopen avond ook nog eens bevestigd door de SP.A-woordvoerder.

Hieronder integraal de tekst van SP.A

Met de catastrofale cijfers die nu bekend zijn is duidelijk dat uitbreidingsplannen voor de Antwerpse Haven volledig haaks We vinden economie zeer belangrijk. Ze zorgt mee voor welvaart en welzijn. Zeker in deze tijden van economische crisis is het belangrijk de economie te ondersteunen. Maar dit mag niet onmenselijk gebeuren.

We geloven sowieso in een kruisbestuiving tussen economie, ecologie en cultuur. De sp.a wil dit verbond alle kansen geven. Net nu is er veel nood aan een menselijke aanpak van de samenleving en van de economie.

De sp.a blijft loyaal het standpunt verdedigen dat Doel moet verdwijnen indien het nieuwe dok aangelegd wordt. Die keuze is in het verleden door verschillende partijen gemaakt. Indien de haven een bijkomend dok nodig heeft, dan zal Doel verdwijnen.

Vandaag is er nog geen enkel teken aanwezig dat met de bouw van het Saeftingedok zal gestart worden. Zolang er geen nood is aan dit bijkomende dok, moet het resterende dorp van Doel niet verdwijnen. Er moet geen geld en energie gestoken worden in het afbreken van woningen. Enkel de bouwvallige en gevaarlijke woningen moeten afgebroken worden. Net nu, in tijden van economische en financiŽle crisis, moet er geen overheidsgeld en gemeenschapsgeld gestoken worden in het afbreken van woningen. We hebben deze middelen broodnodig om net bijkomende woningen in Vlaanderen te bouwen.

Inmiddels, in afwachting van het starten van de eventuele bouw van het Saeftinghedok, kan Doel als 'kunstenaarsdorp binnen de haven' blijven bestaan.

De sp.a wil dit unieke samenspel van economie (de haven), ecologie (de polders) en cultuur (het kunstenaarsdorp), even alle kansen geven en zien hoe het zich kan ontwikkelen. We nodigen alle partijen en betrokkenen uit om te onderzoeken hoe dit project kansen kan krijgen.

Dat standpunt vormt voor Doel 2020 een nieuw feit. De bewonersvereniging wil graag ingaan op de door Anciaux voorgestelde dialoog maar dringt vooral aan op een aanpassing van het woonrecht. En dat omdat de beŽindiging van het woonrecht in eerste instantie de oudere Doelenaars dreigt te treffen. Het woonrecht behoort momenteel tot de bevoegdheid van SP.A minister Freya Van den Bossche. Doel 2020 vraagt dan ook Ė dringend - aan de minister een herstel van de rechtszekerheid voor deze Doelenaars.