BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2014

Illegale huisvesting van arbeiders op Deurgancdoksluis is illustratie voor havenbeleid met valse beloften op Linkeroever

Actiecomité Doel 2020 pleit voor menswaardige huisvesting van vreemde arbeiders in leegstaande huizen van polderdorp.

Volgens de vaststellingen van de gewestelijk stedenbouwkundig inspecteur is de huisvesting van buitenlandse werknemers op de werf van de Deurganckdoksluis in Doel onwettig en moeten de 91 werknemers elders gehuisvest worden. Voor Doel 2020 de zoveelste illustratie van een havenbeleid dat gebaseerd is op mooie woorden. Én op beloften die niet worden waargemaakt.

Op de webstek van Mobiliteit en Openbare Werken kondigden Vlaams minister Crevits en de Antwerpse havenschepen Van Peel recent nog aan dat met de bouw van de Deurganckdoksluis meer werkgelegenheid in eigen streek zou gecreëerd worden.

http://www.deurganckdoksluis.be/pers/aanleg-deurganckdoksluis-goed-voor-255-banen

"Er hangt wel een stevig prijskaartje aan van ongeveer 340 miljoen euro. "Zelfs in tijden waar fors moet bespaard worden is een project als dit cruciaal voor Vlaanderen", zegt Crevits. "Het zal immers zorgen voor een grotere maritieme, industriële en logistieke bedrijvigheid in de Waaslandhaven en een toenemende werkgelegenheid in de streek."

Maar die werkgelegenheid wordt wel voorbehouden aan goedkope buitenlandse arbeiders. Dat is bijzonder wrang te moeten vaststellen voor projecten waar – zoals in dit geval - een méér dan stevig prijskaartje voor de Vlaamse belastingsbetaler aan vastzit, in crisistijd. Daarnaast lijkt de overheid een dubbele moraal te hanteren ten aanzien van sociale dumping. De federale regering heeft enkele maanden geleden nog met veel toeters en bellen een actieplan aangekondigd tegen sociale dumping. Maar de Vlaamse overheid lijkt zich er nu zelf aan te bezondigen.

Doel 2020 begrijpt ook niet waarom deze mensen 7dagen op 7 in containers op de werf moeten gehuisvest worden terwijl men in het nabijgelegen dorp Doel prachtige huizen – die in bezit zijn van de Vlaamse overheid - laat verloederen en vandaliseren.

Het actiecomité pleit ervoor dat de Vlaamse overheid een aantal huizen in Doel opknapt voor de huisvesting van haar vreemde arbeiders. Dat zorgt niet alleen voor een menswaardige oplossing. Het zou ook een oplossing kunnen zijn voor de aanhoudende problemen met verloederde woningen in Doel waar de Maatschappij Linkerscheldeoever geen vat op krijgt. En waar zij al herhaaldelijk voor werd veroordeeld.