BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 18 april 2014

Bewoners en jongerenactiegroep voeren (illegale) beheerwerken uit in natuurgebied De Putten in Kieldrecht

Derde Generatie bekritiseert politiek van twee maten en twee gewichten in natuurbeleid op Linkerschelde-oever

Afgelopen dagen hebben een aantal jongeren van de Derde Generatie samen met bewoners uit de polder opnieuw beheerswerken uitgevoerd in het natuurgebied van De Putten. Daarbij werden een tiental verwaarloosde knotwilgen van naar schatting 70 jaar oud geknot, er werd een ecologische houtwal aangelegd en er werd sluikafval opgeruimd. Tijdens de winter werden door dezelfde groep vrijwilligers ook al een twintigtal oude bomen geknot.

De Putten, gelegen op het einde van de Oud Arenberg in Kieldrecht, is omwille van de zoute kwel en de specifieke vegetatie die er mee samenhangt een van de meest unieke natuurgebieden in het ganse Linkeroevergebied. Bijkomend staan hier in een gebied van goed 40 ha vier hoeves die op de Inventaris Bouwkundig Erfgoed staan. Meest bekend zijn het Hof ter Walle en de hoeve Oud Hoefyzer die een erfgoedwaarde hebben die van belang zijn op Vlaams niveau. Maar naar het gebied wordt door de Vlaamse overheid niet omgekeken. Integendeel. In het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen waren de Putten mee opgenomen in de zogenaamde Saeftinghezone terwijl ze perfect konden gespaard worden.

De geplande vernietiging van De Putten is een van de redenen waarom het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen werd geschorst door de Raad van State. Een feit dat door de Vlaamse overheid nog altijd wordt genegeerd.

De Derde Generatie hekelt het feit dat er massaal middelen worden ingezet voor zogenaamde natuurcompensaties die pure tekentafelnatuur zijn. Terwijl anderzijds een van de meest unieke en authentieke natuurgebieden (bewust?) wordt verwaarloosd. En vrijwilligers illegaal te werk moeten gaan om de nodige beheerwerken te kunnen uitvoeren.

Met deze beheerwerken willen de vrijwilligers het waardevolle cultuurlandschap van De Putten behoeden voor verder verval. Aan de Vlaamse overheid en de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) die de verantwoordelijkheid draagt voor het gebied vraagt De Derde Generatie dat er meer zorg besteed wordt aan de unieke natuur en het erfgoedlandschap van de historische polders. Met betrekking tot de Putten vragen de jongeren garanties voor het behoud van het gebied en de uitwerking van een concreet beheersplan waarbij rekening wordt gehouden met het historisch grondgebruik en de historische bewoning in het gebied.