BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 november 2013

Bewoners tevreden met ontradingsborden Doel

D2020 en bewoners blijven bij gemeentebestuur aandringen op normalisering veiligheidssituatie in het dorp

De bewoners van Doel zijn tevreden met de ontradingsborden die vorige week werden geplaatst in opdracht van de MLSO. Eerder was er ook al een bord geplaatst door de gemeente Beveren bij het binnenrijden van het dorp maar dat blijkt omwille van zijn locatie minder effectief.

De bewoners hopen dat er nu ook snel een oplossing komt voor de vernielde slagboom. Die is geplaatst bij het binnenrijden van het dorp om het nachtelijk vandalisme te beperken. Maar de slagboom werd in maart vernield en werd tot op de dag van vandaag nog altijd niet hersteld. Dat zorgde ervoor dat het dorp voorbije maanden opnieuw overspoeld werd met een golf aan nachtelijk vandalisme.

Op de laatste gemeenteraad antwoordde burgemeester Van de Vijver dat de slagboom er voor het einde van het jaar opnieuw zal staan. Bijkomend moeten camera's verhinderen dat de slagboom opnieuw het slachtoffer wordt van vernielingen.Los daarvan blijven de bewoners aandringen op politiepermanentie tijdens de weekeindes. Het dorp ontvangt elk weekeinde honderden bezoekers. Daaronder – jammer genoeg - ook regelmatig groepen met slechte bedoelingen. Nog steeds worden er tijdens de weekeindes – overdag – ramen ingegooid, wordt er graffiti geplaatst, en worden er autoraces gehouden in de straten van Doel. Dat soort problemen is niet op te lossen door de politie pas te laten uitrukken nadat ze verwittigd wordt door het handjevol bewoners. Als de politie ter plaatse komt zijn de vogels meestal gevlogen. Of... valt er niets meer vast te stellen. Politie-aanwezigheid daarentegen werkt preventief en kan - op termijn - de situatie tijdens de weekeindes opnieuw normaliseren in Doel. Daar heeft iedereen bij te winnen. Doels gemeenteraadslid Marina Apers betwist ook dat politie-aanwezigheid in Doel onbetaalbaar zou zijn. Eerst en vooral voorkomt preventie heel wat (nodeloze) tussenkomsten. Bovendien is het niet omdat er tijdens het weekeinde politiepermanentie zou zijn in Doel dat deze agenten in geval van nood nergens anders kunnen ingezet worden. Ten slotte beschikt Doel ook nog over een politiekantoor dat operationeel is.