BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 17 november 2013

Vrijwilligers van Derde Generatie voeren beheerswerken uit in bedreigd natuurgebied De Putten

Pleidooi voor behoud en beheersplan van meest uniek natuurgebied in de Scheldevallei

Zaterdag en zondag hebben jongeren van de Derde Generatie samen met buurtbewoners in het bedreigde natuurgebied van De Putten gedurende twee dagen beheerswerken uitgevoerd. Daarbij werden 15 verwaarloosde knotwilgen van enkele tientallen jaren oud geknot en werd een ecologische houtwal aangelegd. De Putten, gelegen op het einde van de Oud Arenberg, is omwille van de zoute kwel en de specifieke vegetatie die er mee samenhangt een van de meest unieke natuurgebieden in het ganse Linkeroevergebied. In een gebied van goed 40 ha staan ook vier hoeves die op de erfgoedlijst staan. Meest bekend zijn het Hof ter Walle en de hoeve Oud Hoefyzer die een erfgoedwaarde hebben die van belang is op Vlaams niveau. Aan de werken namen tijdens het weekeinde in totaal 26 vrijwilligers deel.In de loop van de winter wil de Derde Generatie nog een tweede reeks oude bomen knotten in het gebied.

De waarde van de Putten wordt ook erkend door de auditeur bij de Raad van State. Die adviseert namelijk de schorsing van het ganse GRUP Afbakening Haven van Antwerpen mede op basis van de geplande vernietiging van De Putten.

Het gebied valt momenteel onder de verantwoordelijkheid van de Vlaamse Landmaatschappij Afdeling West. Maar die verwaarloost al jaren het gebied.

Met de actie wil de Derde Generatie het waardevolle cultuurlandschap van De Putten behoeden voor verder verval. Aan de Vlaamse overheid en de VLM in het bijzonder vragen de jongeren uit de polder dat er meer zorg besteed wordt aan de unieke natuur en het erfgoedlandschap van de historische polders ipv zich louter te focussen op tekentafelnatuur. Met betrekking tot de Putten vragen de jongeren garanties voor het behoud van het gebied en de uitwerking van een concreet beheersplan. Daar willen zij – als beheerders-vrijwilligers op het terrein – graag rechtstreeks bij betrokken worden.