BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 oktober 2013

Negatief advies voor het GRUP geeft Doel en de polders hoop

Auditeur Raad van State heeft bezwaren bij GRUP

De auditeur voor de Raad van State heeft een negatief advies verleend voor het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen. De Raad van State moet nu een arrest vellen, en in de meeste gevallen volgt het rechtscollege de auditeur.

Uit het advies blijkt dat de vogel- en habitatrichtlijnen worden geschonden indien de havenuitbreiding zich doorzet op Linkeroever. De Auditeur oordeelt dat de werkwijze waarbij beschermde unieke natuurgebieden zoals De Putten ten allen tijde elders kunnen worden gecompenseerd niet toegelaten is. Dat zou de bescherming door de richtlijnen volledig uithollen. De Vlaamse regering heeft in haar planproces de eigen regels niet correct gevolgd, wat verbazingwekkend is aangezien zij hier reeds 10 jaar aan werkt en miljoen euro's heeft gespendeerd.

Het Antwerps Havenbedrijf werpt op dat allerlei projecten in de haven niet kunnen doorgaan indien het GRUP wordt vernietigd, wat slecht is voor onze economie. Maar dat is onjuist. Die lokale projecten kunnen doorgaan indien de overheid voorziet in lokale Ruimtelijke Uitvoeringsplannen. Waarom worden die projecten in de haven gekoppeld aan een havenuitbreiding? Beide hebben weinig met elkaar te maken. Wij zien hierin eerder een sluwe tactiek van het Antwerps Havenbedrijf. Omdat zowel de havenuitbreiding als de toekomstige projecten in ťťn groot plan aan elkaar worden vastgehecht, kan zij die projecten gebruiken als pasmunt om een nutteloze havenuitbreiding erdoor te krijgen.

Doel2020 is verheugd te zien dat onze argumenten worden gevolgd door de Auditeur. Wij blijven natuurlijk voorzichtig en wachten het arrest van de Raad van State af.

Wij hopen dat bij de Vlaamse regering eindelijk de oogkleppen afvallen en zij inzien dat deze havenuitbreiding nergens toe leidt. Er worden honderden mensen gedwongen uit hun huizen gezet voor een havenuitbreiding zonder inhoud of noodzaak. Niemand weet wat er zal komen!

Bovendien zijn er voldoende argumenten voor handen die de noodzaak van de havenuitbreiding tegenspreken. Er is nog amper groei in de containerverhandeling. Bovendien kan de containerverhandeling nog verdubbelen met de bestaande capaciteit. Daarnaast zijn er nog meer dan 1200 hectare terreinen beschikbaar in de haven. Dat is meer dan de havenuitbreiding die voorzien is in het GRUP.

Daarom doen wij nogmaals een oproep aan de Vlaamse regering om te stoppen met het bouwen van luchtkastelen en werk te maken van een duurzame invulling van het havengebied. Een haven die niet enkel gericht is op uitbreiding, maar efficiŽnt alle bestaande terreinen en dokken invult en optimaal benut. Een haven die in vrede leeft met haar buren.