BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Historische lezing 400 jaar doel

Vier eeuwen Doelse dijken (1613-2013)

Dijkbouw, kapitaal en macht in de Wase polder

Titel lezing: Vier eeuwen Doelse dijken (1613-2013): dijkbouw, kapitaal en macht in de Wase polder
Spreker: prof.dr. Tim Soens
Datum: donderdag 17 oktober 2013, om 20u00
Plaats: Ontmoetingscentrum Ermenrike (Tuinwijkstraat 66, Kieldrecht)
Inkom: 5 euro (leden) - 7 euro (niet-leden)
Organisatie: H.H.K. Het Land van Beveren vzw en Davidsfonds Wase Polders

De lezing blikt terug op de boeiende geschiedenis van de Wase polders in het algemeen en de Doelpolder in het bijzonder. De rond 1567 ingedijkte Doelpolder was in vele opzichten een modelpolder die door tijdgenoten geroemd werd. Nauwelijks vijftien jaar later werd deze polder al, samen met de andere polders van het Land van Waas, onder water gezet bij het beleg van Antwerpen (1584-1585). Pas in 1613 kon de Doelpolder opnieuw worden ingedijkt. Het noordelijke deel – met zijn Zoetenberm, zijn lange wegen, kreekrestanten en een aantal grote boerderijsites – bestaat voorlopig nog altijd. De intrigerende (her)bedijkingsgeschiedenis van de Doelpolder laat zien dat een dijk veel meer is dan louter een hoop aarde bedoeld ter bescherming tegen het water. Deze dijken vergden enorme en risicovolle investeringen, en waren de inzet van hoogoplopende conflicten. Ze symboliseren de macht van de heren in de polder, hun absolute controle over natuur en land en over de landarbeider gehuisvest aan de voet van de dijk. Het zijn plaatsen van herinnering, maar wat is hun toekomst anno 2013?

Tim Soens (°1977) is hoofddocent Middeleeuwse en Ecologische Geschiedenis verbonden aan het Centrum voor Stadsgeschiedenis van de Universiteit Antwerpen. Hij specialiseert zich in de geschiedenis van de polders, het water en de relatie tussen stad en platteland van de dertiende eeuw tot heden.

Bijkomende informatie:
- Dirk Van Duyse (dvdnadine@hotmail.com – 03 775.35.12)
- Jozef De Wilde (jozefdewilde@telenet.be - 03 775 39 54)