BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 29 september 2013

De Derde Generatie voert actie tegen havenuitbreiding

Zaterdag 28 september heeft De Derde Generatie een korte actie gehouden aan het sluisgebouw van Kallo. De Derde Generatie wordt gevormd door de jeugd van de polders en wij verzetten ons tegen het verdwijnen van Doel en de polders, onze thuis.De hele zomer lang organiseert het Antwerps Havenbedrijf gratis bustours door de haven. De mensen krijgen op deze rondrit enkel de succesverhalen van de haven te horen. Ook de havenuitbreidingsplannen Ė het GRUP Afbakening Zeehavengebied Antwerpen dat deze zomer is goedgekeurd door de Vlaamse regering - worden aan hen voorgesteld in het sluisgebouw van Kallo.

De keerzijde van dit verhaal krijgen zij niet zien. Dat er honderden mensen worden onteigend, 1500 hectare kostbare landbouwgrond wordt opgeofferd en waardevol erfgoed verloren gaat, wordt verzwegen. En dat allemaal voor een havenuitbreiding waarvan niemand kan zeggen waarvoor ze dient en de aanleg van gigantische natuurcompensaties die ook op een menselijke manier kunnen worden gerealiseerd.

Daarom heeft De Derde Generatie de busreizigers opgewacht met spandoeken en flyers om hen op vredelievende wijze te informeren over de ware toedracht van de havenuitbreiding.