BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 augustus 2013

Muyters wil GRUP redden met achterkamertjespolitiek

In reactie op het nieuws dat het FANC en Electrabel naar de Raad van State stappen om het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen aan te vechten heeft Vlaams minister van Ruimtelijke Ordening Philippe Muyters laten weten dat er nieuw overleg komt met het Fanc en Electrabel. Daarmee wil de minister bekomen dat het Fanc en Electrabel hun verzoekschrift bij de Raad van State terugtrekken...

Dat is op zijn minst een zéér verbazende praktijk voor een minister. Het GRUP is namelijk eind april definitief vastgesteld door de Vlaamse Regering. Daarbij heeft de Vlaamse Regering - op de momenten dat ze dit nog kon – nagelaten om iets te doen met de opmerkingen van het Fanc en Electrabel. Nu blijkt dat het Fanc en Electrabel omwille van ernstige veiligheidsproblemen naar de Raad van State stappen wil Muyters dat rechttrekken door Fanc en Electrabel te laten afzien van hun procedure...

Wie het GRUP aanvecht bij de Raad van State doet dat volledig in overeenstemming met de rechten waarover men in dit land beschikt én volgens procedures die daarvoor voorzien zijn. Daarin als minister in willen tussenkomen is een rechtstaat onwaardig en ruikt sterk naar achterkamertjespolitiek.

De geplande demarche van Muyters kan trouwens niets veranderen aan het definitief vastgestelde GRUP. Én aan de leemtes die het vertoont.

Een eventuele terugtrekking van het Fanc en Electrabel uit de procedure bij de Raad van State zal trouwens ook niets oplossen voor de Vlaamse Regering. Want de middelen die het Fanc en Electrabel gebruiken worden ook ingebracht in de procedures die Doel 2020 bij de Raad van State inspant.

Dit GRUP deugt niet. De overtrokken reacties vanuit of in opdracht van de Regering getuigen bovendien van bijzonder weinig smaak. In een reactie stelt procesmanager Jan Hemelaer: "Als de Raad van State het GRUP zou schorsen staan we 10 jaar terug in de tijd." Dat is zonder meer grotesk. Sinds het gewestplan van 1978 – 35 jaar geleden dus – is er op de Linkeroever géén enkele noodzaak voor bijkomende havenuitbreiding aangetoond. Het Deurganckdok dat 8 jaar geleden in gebruik werd genomen draait amper op 15% van zijn capaciteit. En dan zou er nu – plots – absolute nood zijn aan een uitbreiding met 1.500 ha, een gebied zo groot als Antwerpen binnen de ring?!

Voor ons is het GRUP-plan dood en begraven. Nog vooraleer het is gestart.