BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 augustus 2013

Reactie van Doel 2020 op de minimaliserende houding van de Vlaamse regering tegenover het nucleaire veiligheidsrisico dat ontstaat door het GRUP

Gezien de reactie van de Vlaamse overheid op de beslissing van het FANC en Electrabel om naar de Raad van State te stappen geven wij u graag bijkomende info.

De stappen van het FANC en Electrabel zijn ingegeven door het feit dat de Vlaamse Regering niet of onvoldoende rekening houdt met de bezwaren van het FANC en de Kerncentrale Doel. Die bezwaren werden nochtans eerder verwoord tijdens de zgn. plenaire zitting voor het GRUP (december 2011) en tijdens het openbaar onderzoek in de zomer van 2012. Het klopt dat het FANC en KCD 'betrokken' waren bij het GRUP. In de zin dat zij deel hadden aan de kennisgeving. Maar het is overduidelijk dat met de bezwaren van beiden amper is rekening gehouden. Dat is eenvoudig vast te stellen door beide bezwaarschriften (zomer 2012) af te toetsen aan het definitief vastgestelde GRUP

Dat projectmanager Jan Hemelaer wordt uitgestuurd om de schade zoveel mogelijk te beperken is niet verbazend. Maar zijn minimalisering van het probleem is – het gaat om de veiligheid van bewoners en werknemers in het ganse Linkeroevergebied – compleet misplaatst.