BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 6 augustus 2013

Verzoekschrift FANC bij de Raad van State illustratie van ondoordachtheid waarmee GRUP Afbakening Haven van Antwerpen tot stand kwam

Raad van State ontvangt nog 6 (!) andere verzoekschriften tegen GRUP-plannen Vlaamse Regering

De Vlaamse Regering neemt onverantwoorde risico's met haar plannen rond een havenuitbreiding. Zoveel is duidelijk nadat bekend werd dat het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) en Electrabel naar de Raad van State stappen om bezwaar aan te tekenen tegen het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. De onvrede van het FANC met de plannen van de Vlaamse Regering werd al in juni 2012 door Doel 2020 bekend gemaakt. Daarop volgde toen een persmededeling van GRUP-procesmanager Jan Hemelaer die in opdracht van de Vlaamse Regering de perstekst van Doel 2020 over dit thema moest afbranden. Hemelaer schreef toen ook: " 3. Het uitwerken van de plannen en voorschriften van dit GRUP gebeurde in nauw overleg met het FANC, het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle." (zie brief onderaan in dit bericht). Daar klopt dus – zo blijkt vandaag - niets van.

De rechtsgang van het Fanc en Electrabel naar de Raad van State zijn de illustratie van de ondoordachtheid waarmee de GRUP-plannen van de Vlaamse Regering zijn tot stand gekomen. Het illustreert ook dat de Vlaamse Regering een bijzonder slechte raadgever heeft aan het Antwerps Havenbedrijf dat in zijn zucht naar steeds méér en groter blind is voor alles wat dit in de weg staat. Zelfs als dat om elementaire veiligheid gaat van bewoners en werknemers in het gebied.

Het is trouwens niet het enige punt waarop het ganse plan dreigt te sneuvelen. Zo heeft het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen evenmin rekening gehouden met het zogenaamde "Nooddecreet voor werken van groot belang". Die wet uit 2001 moest er voor zorgen dat het Deurganckdok (vlak naast Doel) kon gebouwd worden nadat de bouwvergunning en het gewestplan waren geschorst door de Raad van State. In die werken waren ook de leefbaarheidsbuffer tussen Doel en het Deurganckdok en verschillende natuurcompensaties begrepen. Die zomaar laten verdwijnen op basis van het huidige GRUP is volgens de advocaten van Doel 2020 onmogelijk. In totaal werden door de advocaten van Doel 2020 een tiental middelen ontwikkeld waarop men het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen wil onderuit halen. Zij stappen namens bewoners uit Doel, Ouden Doel en het omliggende poldergebied naar de Raad van State om de schorsing en vernietiging van het plan te vragen.

Daarnaast hebben vorige week ook de gemeenten Sint-Gillis-Waas, Beveren-Waas, het bestuur van de Polder Land van Waas en de landelijke gilden namens een aantal boeren uit de polder een afzonderlijk verzoekschrift ingediend.

De kans is groot dat ook deze nieuwe poging om Doel en omstreken van de kaart te vegen op een sisser uitloopt. Doel 2020 vraagt dat in afwachting van een behandeling door de Raad van State de administratie - en in het bijzonder de onteigeningscommissarissen en zogenaamde 'sociale bemiddelaars' - ophouden met de mensen in het gebied nog langer onder druk te zetten om te verhuizen en/of hun eigendommen te verkopen. Daar is gezien de huidige economische realiteit trouwens géén enkele reden toe.