BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 22 mei 2013

Comité 400 jaar Doel geeft start voor feestjaar

Antwoord op vernietigingsplannen van de Vlaamse Regering

Twee maand geleden besliste de Vlaamse Regering met de goedkeuring van het GRUP tot de vernietiging van Doel en het poldergebied. Die beslissing valt samen met de 400e verjaardag van de herinpoldering van Doel. Voor de initiatiefnemers het moment om duidelijk te maken dat er over Doel en de polder ook op andere manier kan gedacht worden dan in zwart-wit termen.

Sinds mensenheugnis was Doel een bindteken. Een bindteken tussen de rivier en het polderland. Tussen de havenstad Antwerpen en het Wase platteland. Die betekenis blijft ook voor de huidige generatie overeind. Doel en de polders bieden voor de ruime regio en de haven nog altijd een enorm potentieel. En dàt wil het comité in 2013-2014 met de activiteiten van 400 jaar Doel volop in de kijker zetten.

'Het herdenkingscomité 400 jaar Doel' werd drie maand geleden boven de doopvont gehouden. Het is een cultureel-historisch project. Het omvat mensen uit Doel en mensen van daarbuiten. Het organiseert zelf activiteiten maar wil ook een kader bieden voor activiteiten van anderen. In die zin is het comité bijzonder verheugd met de actieve steun van mensen uit de culturele sector en de erfgoedwereld. Dankzij hen was het mogelijk om een bijzonder ruime waaier aan activiteiten op te zetten (zie bijlage). Daar horen tentoonstellingen bij, maar ook een klassiek concert, de inwandeling van een erfgoedroute, voordrachten en optredens.

Met de viering van 400 jaar Doel wil het 'herdenkingscomité 400 jaar Doel' terugblikken. Maar ook bezinnen, lessen trekken en bakens zetten voor de toekomst. In die zin is het een positief antwoord op de dwaze en inhoudsloze plannen van de Vlaamse Regering die momenteel geen ander plan heeft dan de vernietiging – zo maar – van een ronduit uniek dorp.

Beginseltekst
Programma openingsdag 25 mei
Kalender 2013
Aanbevelingscomité