BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 mei 2013

Boeren uit de polder gaan zonder steun van Boerenbond naar de Raad van State tegen GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Boeren uit de poldergemeenten zullen de strijd tegen het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen en voor het behoud van de polders verderzetten zonder de steun van Boerenbond. Dat is het resultaat van een ultiem overleg tussen de top van Boerenbond en de landelijke gilden van Beveren-Noord, Beveren-Zuid en Sint-Gillis-Waas, gisterenavond in Kieldrecht.

Boerenbondvoorzitter Piet Vanthemsche kwam gisterenavond voor een zestigtal boeren die de drie afdelingen vertegenwoordigen het standpunt verdedigen van de Vlaamse Regering maar hij kon op geen begrip rekenen. De kleine bijsturingen in het GRUP (het gaat hem over een uitstel van drie jaar voor de definitieve omzetting van een deel polderland naar gemaakte natuur) veranderen wezenlijk niets aan het GRUP-plan. Als het plan doorgaat moet het grootste deel van de boeren in de polder op korte of halflange termijn verdwijnen. Of er nu iets van de havenplannen in huis komt of niet. Ook Vanthemsche verklaarde – vreemd genoeg - niet te geloven in de havenuitbreidingsplannen maar hij weigert wel om zijn afdelingen in hun verzet nog langer te steunen.

De vraag van de zaal was nochtans unaniem. Maar Vanthemsche stelde dat hij zijn woord had gegeven aan de Vlaamse Regering dat Boerenbond géén steun zou geven aan een rechtsgang naar de Raad van State. Op de vraag wie hij dan als voorzitter van Boerenbond eigenlijk vertegenwoordigde kwam geen antwoord meer. Het was gelijk ook het einde van de vergadering.

Na het vertrek van de nationale voorzitter kondigden de afdelingsvoorzitters van de drie Landelijke Gilden aan dat zij zelfstandig naar de Raad van State stappen. Ook de Polder van het Land van Waas heeft intussen beslist om een procedure te starten voor de Raad van State.