BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 september 2009

Doelenaars eisen via gerechtsdeurwaarder bij Maatschappij LSO dwangsom op van 1.250.000 Euro

Nieuwe procedure moet woonrecht veilig stellen

Op een persconferentie vandaag in Doel heeft Mr. Matthias Storme meegedeeld dat Doel 2020 de door de rechtbank toegekende dwangsom van 1.250.000 Euro ook effectief opeist via de gerechtsdeurwaarder.

Die opeising is het gevolg van het arrest van het Hof van Beroep in Gent en de beschikking in kortgeding van de Rechtbank van Eerste Aanleg in Dendermonde die op straffe van dwangsom verdere afbraak of aantasting van de woonkwaliteit in Doel verbieden. Verschillende flagrante inbreuken maken dat het actiecomité de dwangsom nu ook kan opeisen.

Vrijdag wordt door Mr. Matthias Storme ook een nieuwe procedure ingeleid voor de Rechtbank van Dendermonde. Die moet op korte termijn komaf maken met de pogingen om de mensen in Doel te verdrijven.

Volgens Mr. Storme neemt de overheid in het dossier Doel voortdurend beslissingen die eigenlijk geen beslissingen zijn omdat ze juridisch niet onderbouwd zijn en ook niet kunnen worden aangevochten. De betrokken overheden kunnen niet anders dan de bestemming van Doel te respecteren tot ze gewijzigd is. Dat wil zeggen dat zij aan het recht op wonen in een woongebied niets kunnen veranderen.

Doel 2020 maakt zich ook boos over de manier waarop de Maatschappij Linkerscheldeoever en het Intergemeentelijk Samenwerkingsverband systematisch aan desinformatie doen. Dat wordt onder meer duidelijk gemaakt in een nota van de studiecel Luctor et Emergo olv. ere-senator Ferdinand de Bondt (zie bijlage).

Tot slot ziet het actiecomité een nieuw politiek feit met de keuze van SP.A voor het behoud van het Scheldedorp. Doel 2020 vraagt dan ook met aandrang dat de Vlaamse Regering het debat over Doel heropent.