BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 26 maart 2013

Actie op gemeenteraad van Beveren tegen GRUP

Gemeenteraadsleden en college luisteren naar oproep van bewoners maar reageren (nog) niet

Vanavond hebben enkele tientallen landbouwers en bewoners actie gevoerd op de gemeenteraad in Beveren. Dat naar aanleiding van een agendapunt over het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Voor dat GRUP moeten – als het doorgaat – méér 1500 ha verdwijnen. Bij het begin van de gemeenteraad sprak Denis Malcorps een boodschap uit namens alle bewoners uit het getroffen gebied. Denis is samen met zijn broer en moeder één van de eigenaars in Doel die tot nu toe geweigerd hebben hun huis te verkopen aan de overheid. Hij schreef ook mee aan het boek "Waarom Doel en de polders (niet) weg moeten." Malcorps verwees naar de uitspraak van de burgemeester eerder deze week om zich "niet te laten intimideren door onteigeningscommissarissen". Hij vroeg aan het college om de bewoners en de landbouwers niet in de steek te laten en samen met hen de strijd aan te binden tegen het GRUP. Zijn volledige toespraak vindt u in bijlage.

De boodschap van Denis werd op luid applaus onthaald maar een stellingname van het college van burgemeester en schepenen of van de gemeenteraad kwam er vreemd genoeg (nog) niet.

Met de talrijke opkomst van mensen uit het getroffen gebied is het alleszins duidelijk dat men in de streek niet van plan is om zich zo maar neer te leggen bij de megalomane plannenmakerij uit Antwerpen en Brussel.