BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel2020, 20 maart 2013

Boeren en bewoners polderdorpen bezetten havensluis uit protest tegen GRUP Afbakening Haven van Antwerpen

Zo'n 100 tractoren en 130 actievoerders hebben deze morgen gedurende meer dan 2 uur de havensluis van Kallo bezet op de Linkeroever in Antwerpen. Die actie kwam er uit ongenoegen met het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen dat vorige week door de Vlaamse Regering werd goedgekeurd. De actie is een eerste waarschuwingsactie.

Voor de bewoners en de boeren uit het gebied blijft de vernietiging van méér dan 1500 ha zonder concrete plannen onaanvaardbaar. Daarvoor zouden 350 huizen moeten verdwijnen in Doel en de omliggende poldergehuchten. Maar ook 250 landbouwbedrijven worden rechtstreeks getroffen door de voorgenomen havenuitbreiding. En dat terwijl de Vlaamse Regering momenteel niet eens weet hoe ze die havenuitbreiding wil of kan invullen!

Het zijn praktijken die thuishoren in dictatoriale regimes, niet in een democratisch bestel. In die zin beschouwen wij ons verzet tegen de plannen van de Vlaamse overheid als democratische plicht.

De actie van vandaag laat ook zien dat het verzet tegen de megalomane plannen van de Vlaamse Regering niet verzwakt. Eerder integendeel. Daarbij staan boeren en bewoners in hun protest schouder aan schouder. Naast een meerderheid van boeren namen vandaag ook delegaties van Rods, Doel 2020 en de Derde Generatie aan de actie deel.