BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 20 maart 2009

Actievoerders Doel 2020 blokkeren opnieuw werken

Politie geeft (tijdelijke) garanties rond afbraak woningen

Actievoerders van Doel 2020 bezetten deze morgen opnieuw twee met afbraak bedreigde woningen in de Camermanstraat in Doel. Daarbij kregen zij ondersteuning van Vlaams parlementslid Jos Stassen en andere leden van Groen! die in de Camermanstraat een ontbijt organiseerden.

Even kwam het tot een opstootje toen de aannemer toch met de werken wou starten en hekkens begon te plaatsen. Maar de actie maakte elke sloopactiviteit onmogelijk. Rond 9u kwam een deurwaarder in opdracht van de Maatschappij de nodige vaststellingen doen over de blokkering van de werken. Later kwam ook de milieudienst van Beveren ter plaatse. Gevolgd door de politie van Beveren die met 5 combi's naar Doel kwam en de Camermanstraat volledig afsloot met hekkens. Uiteindelijk kwam het (onder het oog van de camera's) tot een vergelijk. Daarbij werd door de commissaris van politie aan de actievoerders gegarandeerd dat vandaag enkel asbesthoudend puin wordt geruimd en er niet wordt gesloopt. De milieudienst van Beveren gaf bovendien de verzekering dat voor wat de asbestbehandeling betreft volgens het boekje wordt gewerkt. Onder die voorwaarde werd besloten de actie voor vandaag voorlopig op te schorten.

Voor Doel 2020 zijn de gebeurtenissen van voorbije dagen de bevestiging van wat al herhaaldelijk werd aangeklaagd. Namelijk, dat - eens de camera's verdwenen zijn - bij de afbraak tal van onregelmatigheden plaatsvinden. En dat de Maatschappij Linkerscheldeoever de afbraken zo organiseert dat ze maximale schade aan het dorp en het dorpsgezicht teweeg brengen. Daarbij worden in eerste instantie de meest waardevolle panden aangepakt. En héél duidelijk die straten geviseerd waar nog huiseigenaars wonen of mensen die zich duidelijk uitspreken voor het behoud van Doel. De werken starten ook steeds onaangekondigd... De bewoners mogen telkens aan den lijve ondervinden waar er afgebroken wordt, welke straten worden afgesloten. Voor directeur Daan Schalck van de Maatschappij Linkerscheldeoever zijn duidelijk àlle middelen gepermitteerd. Ook als de volksgezondheid in gevaar is. Ook als er valse verklaringen moeten afgelegd. Dat daarbij niemand in de Vlaamse Regering tegen reageert is onbegrijpelijk. Want wat in Doel momenteel gebeurt, is nergens anders in Europa denkbaar.