BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 maart 2013

GRUP- plan Vlaamse Regering zet in op maximale vernietiging van Wase polders

Maar kosten voor GRUP-plan blijken amper begroot

De Vlaamse Regering heeft vandaag het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) voor het havengebied van Antwerpen goedgekeurd. Volgens de regering zal dat GRUP ervoor zorgen "dat de groei van de haven van Antwerpen samengaat met leefbare polderdorpen en een duurzame landbouw". Die omschrijving is werkelijk de schaamte voorbij.In het GRUP kiest de Vlaamse Regering voor een uitbreiding van het havengebied met ongeveer duizend hectare. Maar er komen ook nog eens 500 ha natuurcompensaties bovenop. Hoe zo een megalomaan plan in economisch barre tijden te verantwoorden valt is een absoluut raadsel. Het Deurganckdok - operationeel sinds 2005 - draait ondertussen voor geen meter. Van de kosten voor dit GRUP-plan heeft men amper een idee.

In haar perstekst geeft de Vlaamse Regering toe dat zij pas "verder zal beslissen over de exacte invulling van de Saeftinghezone" maar toch worden er gelijk met dit plan al onteigeningsplannen goedgekeurd. Én een actieplan voor de opruiming van bewoners, gebouwen en erfgoed. Onteigeningsplannen en een actieplan voor iets dat er misschien nooit komt! Kan het absurder?

Alleen al de onteigening wordt door de federale overheidsdienst financiën op 94 miljoen euro geraamd. Maar de verwerving kost de gemeenschap een pak méér. De 'historische' kosten (delen van het gebied die reeds voorafgaand werden aangekocht door het Vlaams Gewest) zijn niet opgenomen. Net zo min als de inrichting en het beheer van de honderden ha natuurcompensatiegebieden die men er wil aanleggen.

Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed

De zogenaamde beslissing van vandaag wordt nog voorgelegd aan het advies van de Raad van State. Toch wordt gedaan alsof alles definitief beslist is. Waarom moet er dan eigenlijk nog een advies gevraagd worden aan de Raad van State?

Doel 2020 vraagt zich ook af wie in Vlaanderen eigenlijk beslist? Eerder werd dit scenario (twee weken voor deze beslissing) al haarfijn uit de doeken gedaan door het driemanschap Verboven (VLM) – Verfaillie ('sociaal bemiddelaar') – Hemelaer (procesmanager). Vanmiddag – op het moment van de beslissing – waren deze ambtenaren al in de weer met ter plaatse in Doel en Ouden Doel de brieven te verdelen waarin de beslissing wordt toegelicht.

Als al die brieven al klaar lagen bij dit zogenaamde procesteam wat is dan eigenlijk nog de betekenis van een "beslissing van de Vlaamse Regering"?

Doel 2020 beraadt zich komende dagen over verdere actie voor het behoud van de streek. Daarin voelt het comité zich alleszins geruggesteund door de plaatselijke comités en bewoners én het gemeentebestuur van Beveren.