BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Open brief Doel 2020 aan de Vlaamse Parlementsleden, 3 februari 2013

Definitieve vaststelling GRUP Afbakening Haven van Antwerpen uitgesteld

GRUP-Onteigeningsplannen zullen Vlaamse overheid méér kosten dan wat het Vlaams onderwijs nodig heeft

Afgelopen weekeinde verstreek de bij wet vastgestelde termijn voor een definitieve vaststelling van het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Plan (GRUP) Afbakening Haven van Antwerpen. Mits een gemotiveerd verzoek kan voor de definitieve vaststelling bijkomend uitstel van 60 dagen verleend worden. Maar wat het motief is voor het uitstel, is (voorlopig) onbekend.

Recente uitspraken van minister Philippe Muyters in het Vlaams Parlement en informatie waarover Doel 2020 beschikt laten weinig twijfel over het feit dat men aan het voorontwerp GRUP – ondanks de honderden bezwaarschriften - nog weinig wil veranderen. Dat zou betekenen dat 1500 ha polderland met inbegrip van het dorp Doel en verschillende gehuchten definitief van de kaart worden geveegd. Voor wat? Dat weet nog altijd niemand. Zelfs havenbaas Eddy Bruyninckx verklaarde in laatste nummer van het Magazine Universiteit Antwerpen dat het Saeftinghedok voor hem niet meer hoeft.

Maar het GRUP komt er wèl. En samen daarmee de vier grote onteigeningsplannen die samen met dit GRUP kracht van uitvoering krijgen. Honderden onteigeningen dus voor iets dat er mogelijk nooit komt. Kan het absurder?!

Wat er met die 1500 ha moet gebeuren kan niemand in de Vlaamse Regering vertellen. Maar (een deel) van het kostenplaatje is intussen wèl bekend.

Dat werd berekend door de Federale overheidsdienst Financiën en intussen meegedeeld aan het departement Mobiliteit en Openbare Werken (Crevits). In de documenten (zie ook 1 document in bijlage) die Doel 2020 kon inkijken worden de kosten die samenhangen met de onteigeningen als volgt geraamd:

ONTEIGENINGSPLANNEN LO:

Prosperpolder-Zuid fase 1: 10,45 miljoen euro

Grote Geule: 5,8 miljoen euro

Nieuw Arenberg fase 1: 4,8 miljoen euro

Doelpolder Midden: 14,4 miljoen euro

Doeldorp: 10,35 miljoen euro

Ouden Doel: 5,8 miljoen euro

SUBTOTAAL: 51,6 miljoen euro

ONTEIGENINGSPLANNEN RO:

Opstalvalleigebied: 7,857 miljoen euro

Verwerving Ontwikkelingszone Saeftinghe: 24,67 miljoen euro

SOCIAAL BEGELEIDINGSPLAN: 9,76 miljoen euro

EINDTOTAAL: 93,887 miljoen euro

Alle nog uit te voeren onteigeningen kosten afgerond 94 miljoen euro. Maar delen van het gebied werden al eerder aangekocht. Die 'historische' kosten zijn hierin niet opgenomen. Ook de inrichting en het beheer van de natuurcompensatiegebieden zijn hierin niet begrepen.

Ook niet inbegrepen: de kapitaalsvernietiging die plaatsvindt met de verdwijning van honderden ha vruchtbare landbouwgrond, de afbraak van naar schatting 350 huizen en de onherroepelijke vernietiging van onvervangbaar historisch bouwkundig erfgoed.

Vorige week nog maakte de Vlaamse Regering duidelijk dat ze géén geld heeft voor de broodnodige investeringen in het Vlaams onderwijs. Maar dat geld blijkt vreemd genoeg wél aanwezig voor de financiering van een compleet zinloze onteigenings- en vernietigingsoperatie. Begrijpe wie kan.