BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 maart 2013

GRUP-administratie negeert regeringsbeslissing

maandag 4 maart protesterende polderbewoners

De nieuwe gouverneur ontvangt maandag a.s. in Gent om 9.15u een delegatie van de bewoners uit de bedreigde poldergehuchten. Zij zullen een petitie overhandigen die eerder door het comité RODS (Rapenburg - Ouden Doel - Saftingen) werd verzameld en waarin wordt gepleit voor het verderbestaan van de gehuchten. Die dreigen namelijk bij goedkeuring van het nieuwe GRUP van de kaart geveegd voor natuurcompensaties.

De delegatie wordt maandagmorgen om 9.15u ontvangen in de Provinciestraat nr. 1 te Gent

Doel 2020 is ondertussen allesbehalve te spreken over de manier waarop door de ondergeschikte administratie wordt gecommuniceerd over het GRUP. Omwille van "het grote aantal bezwaren en opmerkingen" heeft de Vlaamse Regering beslist om de definitieve beslissing uit te stellen met 60 dagen. Pas dan zal men weten wat de Vlaamse Regering wél of niet zal weerhouden uit de bezwaren en opmerkingen. En of het GRUP op fundamentele punten wordt bijgestuurd.

Maar dat blijken voor bepaalde figuren uit de Vlaamse administratie allemaal overbodige procedures te zijn. Afgelopen donderdag gaven Jan Verboven (Vlaamse Landmaatschappij) Lieve Verfaillie (sociaal bemiddelaar) en Jan Hemelaer (procesmanager) aan de krant Het Laatste Nieuws op eigen verzoek een uitgebreide toelichting over wie en wat allemaal zal verdwijnen voor het GRUP. Binnen welke tijdsspanne dat zal gebeuren. En hoe zij een en ander gaan aanpakken. Allemaal dus zonder dat de Vlaamse Regering hierover al beslist heeft... Het drietal wist zelfs te vertellen wanneer exact de Vlaamse Regering de definitieve vaststelling zal doen. Men vraagt zich af wat de Vlaamse excellenties daar in Brussel nog zitten te doen als Verboven, Verfaillie en Hemelaer nu al aan de pers meedelen wat het GRUP inhoudt en wanneer het definitief wordt. Deze gang van zaken roept alleszins de vraag op wie in dit dossier de pen vasthoudt en wie hier eigenlijk beslist: De Vlaamse Regering of een handjevol Vlaamse ambtenaren?