BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 28 december 2012

Persmededeling n.a.v. de uitlatingen van mijnheer Van Peel

Mijnheer de havenschepen Van Peel: graag enige 'sérieux' aub! Doel 2020 heeft met verbazing kennis genomen van het standpunt van de Antwerpse Havenschepen Marc Van Peel (CD&V). Die wil ondanks de blijvende terugval in de Antwerpse Haven toch nog verder uitbreiden. En dat liefst "zo vlug als mogelijk". Afgezien van het (onbekende) prijskaartje dat daaraan vasthangt zouden daarvoor niet minder dan 1500ha poldergrond en verschillende gehuchten moeten verdwijnen.

Naar verwachting zouden in het jaar 2012 in de Antwerpse Haven 183,8 miljoen ton goederen behandeld worden. Voor wat de containertrafiek betreft gaat het om 8.629.992 TEU. Ten opzichte van vorig jaar betekent dat opnieuw een daling. Havendirecteur Eddy Bruyninckx en havenschepen Marc Van Peel (CD&V) zeggen dat ze daarmee "tevreden zijn". Wij gunnen beide heren hun voldoening maar begrijpen niet waar zij bijgevolg argumenten zien voor een nog verdere havenuitbreiding.

Want met de door de Antwerpse Haven bekend gemaakte cijfers blijft de Antwerpse haventrafiek nog altijd onder die van. het jaar 2008! Het totaal aantal omgeslagen containers in de volledige Antwerpse Haven bedraagt minder dan de capaciteit van het Deurganckdok alleen (capaciteit Deurganckdok: 9,3 miljoen TEU volgens DP World en PSA). In die omstandigheden pleiten voor een nog verdere havenuitbreiding met een mega-Saeftingedok voor bijkomende containeroverslag is zottemansklap.

Men kan zich dan ook de vraag stellen wat iemand als Marc Van Peel eigenlijk bezielt? Wil hij de aandacht afleiden van de discussie die door Fernand Huts, één van de belangrijkste 'captains of industry' in de Haven van Antwerpen, is gestart? Wil hij de aandacht afleiden van het feit dat het Deurganckdok voor geen meter draait? Wil hij dat niet wordt opgemerkt dat het aantal schepen dat Antwerpen aandoet verder blijft dalen? Dat de megaschepen die Antwerpen aandoen gemiddeld voor nog geen 60% gevuld zijn? Wil hij dat er naast honderdduizenden containers gekeken wordt die leeg(!) terugkeren naar het Verre Oosten? Dat wordt voorbijgegaan aan de halvering van de overslag van conventioneel stukgoed (de meest arbeidsintensieve goederenoverslag in de Antwerpse haven) sinds 2008? Wil hij verdoezelen dat er nog meer dan 1000 hectaren terreinen in de haven braak liggen? Of speelt hij (nog maar eens) gewoon de onnozele clown die praat zonder kennis van zaken?

Van een havenschepen die verantwoordelijk is voor een van de grootste havens van Europa verwachten wij een minimum aan sérieux. Én rationele argumenten. Dat is wat het havendebat al te lang ontbroken heeft.