BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 2 december 2012

Bewoners niet tevreden met opruimactie van MLSO

Twee maten en twee gewichten bij 'beveiliging' van huizen

Vrijdag ll. verspreidde de Maatschappij Linkerscheldeoever een persbericht (zie bijlage) waarin zij voor morgen, maandag, een nieuwe opruimactie aankondigt in Doel. Volgens de MLSO gebeurt dat tot grote tevredenheid van de nog aanwezige bewoners. In werkelijkheid vinden de bewoners dat de opruimactie ondoordacht gebeurt en in veel gevallen meer kwaad doet dan goed. Bovendien werden de bewoners niet op de hoogte gebracht en gebeurt dit zonder overleg. Het is via de pers dat de bewoners moesten vernemen dat er morgen een opruimactie komt.

Dat de MLSO eindelijk nog eens de overgroeide voetpaden aanpakt is positief. Maar het is ook niet meer dan normaal. Elke huiseigenaar is verplicht zijn deel van het voetpad vrij te houden.

Voor wat het verwijderen van onkruid en uitgezaaide struiken betreft zijn de bewoners een stuk minder enthousiast. Zo wordt niet alleen de wildgroei verwijderd, maar worden ook gezonde bomen en struiken gekapt die bedoeld zijn ter verfraaiing van het dorp. De opruim heeft daardoor meer weg van een kaalslag. Voorbeelden zijn de bomen in de Havenweg en de struiken op de open plaats in de Pastorijstraat. Ook in tal van voortuinen wordt veel meer gekapt en gesnoeid dan nodig.

Door het volledig weghalen van de begroeiing voor de huizen worden deze extra kwetsbaar voor inbraak en vandalisme. Dat hebben bewoners ook al bij vorige zogenaamde opruimacties moeten vaststellen. Een treffend voorbeeld is het huis op Engelsesteenweg 63. Daags na het wegsnoeien van de struiken in de voortuin werden de ramen van dit huis ingegooid.

Volgens de bewoners zou de MLSO haar prioriteiten beter verleggen naar het beveiligen van de huizen. De houten plaatjes die nu voor deuren en ramen staan houden niets of niemand tegen. In sommige huizen staan ramen en deuren al maandenlang open. Op andere plaatsen zijn de dakvensters verwijderd zodat de weerselementen vrij spel hebben. Door de MLSO wordt hiertegen niets ondernomen. Het is onder meer omwille van deze bewuste verwaarlozing dat de MLSO eerder werd veroordeeld door de rechtbanken in Dendermonde en Gent. De klachten hieromtrent zijn nog steeds lopende en de enorme dwangsommen hangen de Maatschappij nog steeds boven het hoofd.

Voor de bewoners van Doel is het ook onbegrijpelijk dat MLSO-directeur Peter van de Putte vorige week in een persmededeling uitpakte met voorbeelden van efficiŽnte "beveiliging" maar die blijkbaar alleen maar wil gebruiken om mensen te verjagen, niet om huizen te beveiligen. Zo werd er vorige week bij de poging tot ontruiming van de (bewoonde) huizen in de Oud Arenberg een gespecialiseerde firma opgetrommeld die alle woningen met metalen platen hermetisch moest afsluiten. Terwijl voor de woningen in Doel die bijna dagelijks gevandaliseerd worden wat houten plaatjes moeten volstaan. De bewoners stellen zich de vraag waarom de MLSO de huizen in Oud Arenberg wel op deze manier wenst te "beveiligen" maar de huizen in Doel niet. Het lijkt alleszins sterk op een politiek van twee maten en twee gewichten.

Met het oog op een efficiŽnte aanpak van de problemen in Doel vragen de bewoners aan de MLSO bij volgende opruimacties om op zijn minst hiervan op voorhand te worden geÔnformeerd en tweedens om een voorafgaand overleg met een vertegenwoordiging van de bewoners. Per slot van rekening weten zij beter dan wie ook waar zich de grootste problemen voordoen.