BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 27 november 2012

MLSO onderneemt voorlopig geen nieuwe poging tot uitzetting tegen jonge bezetters in Kieldrecht

Blijvende vragen bij actie van afgelopen vrijdag 23 november

Naar ons uit goede bron werd meegedeeld ziet de MLSO voorlopig af van nieuwe pogingen tot uitzetting mbt de jongeren in Oud Arenberg. De kwestie wordt wel opnieuw geagendeerd op de volgende Raad van Bestuur van de MLSO die plaatsvindt op 19 december. De Derde Generatie, de Erfgoedgemeenschap Doel&Polder, Doel 2020 en de groep van oude vooraanstaanden die het eerder opnam voor de jonge bewoners pleiten ondertussen voor overleg, dialoog en redelijkheid in het dossier. Daar is trouwens alle ruimte toe want de MLSO heeft géén plannen met de huizen of het gebied waar ze zich bevinden. In het zelfde gehucht staan er trouwens huizen waar wél reguliere huurcontracten voor zijn afgesloten.

Vragen

Na de gebeurtenissen van afgelopen vrijdag blijven er wel een aantal belangrijke vragen.

Wie heeft de beslissing genomen om de huizen niet alleen te ontruimen maar ze ook onbewoonbaar te maken? Namelijk door het volledig laten weghalen van de elektriciteitskabels en het laten uitbreken van de watervoorziening. Was dat ook beslist door de Raad van Bestuur? Was de gemeente Beveren van deze operatie waarbij een klein gehucht voor de toekomst zo goed als onleefbaar zou gemaakt worden op de hoogte van deze maatregelen?

In de afgelaste persconferentie (zie tekst onderaan) wilde directeur Peter Van de Putte illustreren hoe men de huizen in Oud Arenberg met ijzeren platen wil 'beveiligen' (zie foto in perstekst MLSO). Waarom laat de MLSO huizen waar geen problemen mee zijn, die momenteel worden onderhouden en opgeknapt, waar zelfs een brandverzekering voor is afgesloten hermetisch afsluiten door een gespecialiseerde firma? Waarom worden tientallen huizen in Doel waar wél problemen mee zijn, waar elke week wordt ingebroken en vandalisme gepleegd niet op deftige manier afgesloten?

Onjuistheden in perstekst MLSO

De perstekst die vrijdagmorgen (al te voorbarig) werd rondgestuurd door de MLSO bevat ook enkele belangrijke onjuistheden.

Zowel voor de huizen in de Oud Arenberg als voor andere woningen in de polder is er lang voor deze bezetting begon wel degelijk door verschillende mensen schriftelijk (de brieven zijn in ons bezit) aan de MLSO gevraagd of zij een huis ter beschikking konden krijgen. Daar werd telkens negatief op geantwoord. Volgens de MLSO waren geen huizen ter beschikking. Wat dus niet klopt.

Dat de uitzetting er komt omdat de Maatschappij haar verantwoordelijkheid wil opnemen in verband met veiligheidsrisico's valt moeilijk te geloven. Er zijn niet alleen de wraakroepende toestanden in Doel, er is ook een document van de MLSO zélf dat een nauwkeurig verslag geeft (met foto's) van de toestand van 10 woningen in de polder die bezit waren/zijn van de MLSO. En waar de jarenlange verloedering zo erg was dat ze enkel nog konden afgebroken worden. Ze zijn de illustratie van de politiek die de MLSO hier al jaren voert: een politiek van bewuste verloedering en verrotting. Op vraag stellen wij u dit document van de MLSO graag ter beschiking.

Volgens directeur Peter Van de Putte moest de ontruiming er ook komen omdat Oud Arenberg sedert 1978(!) ingekleurd staat als havengebied. Dat is intussen 34 jaar geleden... zonder dat er in die Oud Arenberg nog maar een aanzet was tot enige havenactiviteit. Het ziet er trouwens sterk naar uit dat hier de volgende 34 jaar weinig verandering in zal komen.

Het gebied is trouwens uniek in de regio. Zowel op ecologisch vlak als op gebied van erfgoedwaarden. Het zou wijs zijn daar enigszins rekening mee te houden.

Dwangsommen

Wat de mogelijke dwangsommen betreft: die hangen wel degelijk nog altijd boven het hoofd van de MLSO. De MLSO kreeg in 2009 in Doel een sloopverbod opgelegd omdat zij in het dorp onwettig handelde. De rechtbank legde de Maatschappij toen ook op om een einde te maken aan de systematische verwaarlozing van de leegstaande huizen. Bij overtreding riskeert de MLSO dwangsommen te moeten betalen die inderdaad in de miljoenen euro kunnen lopen. De rechtbank heeft in eerste aanleg twee klachten afgewezen. In een andere zaak is er nog geen uitspraak. Volgens de advocaten die de zaak behandelen zijn er voldoende elementen aanwezig om in beroep te gaan tegen het vonnis in eerste aanleg. De kwestie is dus nog altijd hangende.