BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 23 november 2012

Uitdrijving van jongeren door MLSO in Oud Arenberg te Kieldrecht mislukt

Actiecomités en gemeentebestuur vragen dialoog ipv zinloze confrontatie

In een persbericht dat de directeur van de MLSO deze morgen verspreidde maakte hij bekend dat vijf huizen in Kieldrecht die nu al méér dan een half jaar in beheer zijn genomen door de jongeren van de Derde Generatie ontruimd zijn door de gerechtsdeurwaarder. Met dat feit was de directeur van de Maatschappij, Peter Vandeputte, zo opgezet dat hij er zelfs een persconferentie voor had gepland deze middag. De directeur sprak echter voor zijn beurt. Een veertigtal actievoerders verhinderden de uitdrijving en toen de MLSO ondersteuning vroeg van de federale politie kreeg die géén toestemming van de burgemeester van Beveren om in actie te komen. Eerder had de burgemeester van Beveren te kennen gegeven dat hij niet opgezet is met een ontruiming.

Doel 2020 stelt zich na het voorval van vandaag ernstige vragen bij de werking van de MLSO. Die ziet er blijkbaar geen graten in dat huizen in Doel en elders in de polder die haar eigendom zijn amper zijn afgesloten en systematisch worden gevandaliseerd. Terwijl jongeren die huizen opknappen, in regel zijn met nutsvoorzieningen en zelfs een brandverzekering hebben met àlle middelen worden aangepakt. Men zelfs zover wil gaan om de federale politie in te schakelen. Net alsof het hier gaat om criminelen of hooligans.

Binnen de Raad van Bestuur van de Maatschappij Linkerscheldeoever is er geen eensgezindheid over de uitzetting. Een stemming hierover begin deze maand waar meerderheid tegen minderheid werd gestemd voor uitdrijving blijkt hoogst betwistbaar. Verschillende leden drongen na de stemming aan op uitstel en om te proberen van de kwestie via dialoog op te lossen. Dat is ook de vraag van de actievoerders en het gemeentebestuur van Beveren. Maar daar had de directie geen oren naar. Die wilde hoe dan ook een uitdrijving op 24 uur(!) doorzetten. Ook al gaat het om mensen die hier effectief wonen en er gedomicilieerd zijn.

Vanwaar al deze hardnekkigheid voor een groepje vreedzame jongeren? Voor huizen die van niets in de weg liggen? Blijkbaar is het voor sommigen in de MLSO een ondragelijke gedachte dat er in de rand van 'hun haven' nog altijd mensen wonen, of huizen staan met erfgoedwaarde die onderhouden en opgeknapt worden. Dat het er vooral om te doen is om dàt op te ruimen bleek deze morgen overduidelijk. Naast containers om de inboedel op te laden uit de vijf huizen was ook de elektriciteits- en de watermaatschappij gevorderd om de elektriciteitskabels weg te nemen en de watertoevoer uit te breken... Een andere firma die aanwezig was zou daarna de huizen dichtmaken met metalen platen...

Kwestie van er vooral voor te zorgen dat er nooit of nooit nog iemand kan komen wonen in dit deel van de polders. Blijkbaar is dat dé grote prioriteit van de MLSO.

Doel 2020 hoopt dat de gebeurtenissen van vandaag voor enige bezinning kunnen zorgen. Samen met het gemeentebestuur van Beveren blijven wij ijveren en zoeken naar een menselijke en constructieve oplossing. Wij hopen dat ook de MLSO zich daar de volgende dagen voor wil open stellen.