BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling De Derde Generatie, 22 augustus 2012

Derde Generatie in beroep tegen vonnis vrederechter

Deze morgen heeft de vrederechter beslist dat de jongeren van de Derde Generatie die 5 huizen bezetten in de Oud Arenbergpolder te Kieldrecht moeten vertrekken. Dat moet uiterlijk acht dagen na betekening van het vonnis. Een vraag tot heropening van de debatten werd door de vrederechter afgewezen. De heropening was gevraagd nadat de directeur van de MLSO op televisie had verklaard dat hij de panden wil afbreken. De advocaat van de MLSO had eerder op de rechtbank verklaard dat de MLSO de panden in de Oud Arenberg wil "beveiligen".

Na overleg met hun advocaten hebben de jongeren van de Derde Generatie beslist om hoger beroep aan te tekenen. Daar zijn voldoende argumenten voor. De raadslieden van de Derde Generatie hebben de hoop uitgedrukt dat de Maatschappij in afwachting van hoger beroep niet overgaat tot uitdrijving. Strikt genomen kan dat want het vonnis van het vredegerecht is uitvoerbaar. Maar het zou wel bijzonder grof zijn mocht de Maatschappij de uitspraak van het hoger beroep niet willen afwachten. De Maatschappij heeft de huizen voor niets nodig. De jongeren zijn er intussen gedomicilieerd, betalen nutsvoorzieningen en huur en hebben de huizen ook opgeknapt. Bij leegstand valt oprecht te vrezen dat ze net als de andere leegstaande eigendommen van de Maatschappij ten prooi vallen aan diefstal en vandalisme.