BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 3 juli 2012

Cijfers Waaslandhaven doorgelicht

Co÷rdinator Afdeling Maritieme toegang acht aanleg Saeftinghedok niet zeker

Vandaag pakt Halo, Nieuwsbrief van de Waaslandhaven, uit met een reeks hoera-berichten over nieuwe "recordcijfers" in de Waaslandhaven. Een grondige analyse van die cijfers toont echter aan dat die zogenaamde "recordcijfers" beter omzichtig worden behandeld. En dat de "sterke groei" vooral te wijten is aan trafiekverschuiving van de rechteroever naar de linkeroever.

Dat alles is te lezen in de analyse in bijlage. Voor wie weinig tijd heeft, op pagina 4 staan de conclusies.

In Halo staat ook een hoogst opmerkelijk interview met dhr. Freddy Aerts die voor wat de Waaslandhaven betreft de leiding heeft van de Afdeling Maritieme Toegang, onderafdeling van het departement Mobiliteit en Openbare Werken. In dat interview verklaart Aerts dat "1000 ha nodig is voor de verdere uitbreiding van de haven op de Linkerscheldeoever." Maar dat het "nog niet 100% zeker is dat dit dok er ook zal komen en welke grootte dit zal hebben. Maar zelfs als het dok niet wordt aangelegd dan nog is het noordelijk gebied in de toekomst absoluut nodig voor havengebonden activiteiten, industrie of logistiek", aldus Freddy Aerts.

Beseffen de samenstellers van Halo, de havenplanners eigenlijk wel wat hier staat? We hebben 1000 ha nodig. Maar we kunnen niet zeggen waarvoor. We plannen een dok waarvoor alles en iedereen moet wijken, waarvoor we onteigeningsplannen maken. Maar we kunnen niet zeggen of het er komt en als het er komt, hoe groot het wordt. Alsof de vernietiging van een streek en het verjagen van zijn bewoners niets meer is dan een bagatel, een soort van vingeroefening voor ingenieurs en tekenaars...

Bijlage: Overslag en tewerkstelling in de Waaslandhaven - een korte analyse