BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 22 juni 2012

Leden van Doel 2020 en Derde Generatie voeren actie bij kantoren Maatschappij Linkerscheldeoever

Leden van Doel 2020 en de jongerengroep De Derde Generatie hebben vanavond op ludieke wijze actie gevoerd aan het kantoor van de MLSO in Kallo. Aanleiding vormde de voorstelling van het jaarrapport van de MLSO aan de pers en genodigden. De actievoerders vatten post met een alternatief jaarrapport waarop in grote letters te lezen stond:

Jaarrapport MLSO:

Zinloze rechtzaken: 10/10
Verspilling van belastinggeld 10/10
Recepties en diners 10/10
Beheer patrimonium 0/10
Zorg voor erfgoed 0/10
Nuttig gebruik van gronden 0/10
Respect voor bewoners 0/10

GEBUISD!

De Maatschappij kreeg ook letterlijk een (oude) buis overhandigd. Aan de aanwezigen werd een pamflet overhandigd met onderstaande tekst.

Het jaarverslag van de Maatschappij Linkerscheldeoever wordt zoals gewoonlijk gevuld met rozengeur en maneschijn. Én prestigieuze cijfers. Maar de werkelijkheid is minder fraai.

Uit studiewerk van Doel2020 is gebleken dat er meer mensen tewerkgesteld zijn in de industrieparken van Sint-Niklaas dan in de Waaslandhaven. Deze tewerkstelling wordt gerealiseerd op minder dan één tiende van de oppervlakte die de Waaslandhaven beslaat. Dat is een gebied zo groot als de (voor de helft braakliggende) terreinen van het Deurganckdok. Blijkbaar is de Waaslandhaven dan toch niet zo cruciaal voor de Vlaamse welvaart.

Uit cijfers blijkt ook dat aan het Deurganckdok amper 500 mensen werken. Het dok heeft zeven jaar na zijn opening minder banen gecreëerd dan er mensen voor zijn onteigend. Daarnaast draaide dit dok in 2011 maar op 12% van zijn capaciteit. Met andere woorden, de totale containercapaciteit van de Antwerpse haven kan nog verdubbelen. Het is dan ook absurd dat in april van dit jaar werd gestart met het GRUP Afbakening van de haven. Dit plan neemt een poldergebied in zo groot als de stad Antwerpen voor de bouw van een megalomaan Saeftinghedok en 800 hectare natuurcompensaties. Die inname staat in sterk contrast met één van de speerpunten uit het Strategisch Plan voor de haven van Antwerpen, nl. duurzaam ruimtegebruik. Dat er in de haven 1200 hectare braakliggende terreinen liggen is blijkbaar geen bezwaar.

Net zoals voorgaande jaren had de MLSO ook in 2011 niets beters te doen dan de inwoners van Doel en de polder het leven zuur maken. Via gerechtelijke procedures jaagt zij de bewoners uit hun huizen en uit het ontmoetingscentrum De Doolen. Met als enige bedoeling deze gebouwen te laten verkrotten en klaar te stomen voor de sloop. Voor deze feiten is zij reeds verscheidene keren veroordeeld maar dat heeft de MLSO er niet van weerhouden in 2011 verschillende historische boerderijen en woningen te slopen in de polder. Gebouwen die nog moeten worden bestudeerd in een door hen alom geprezen rurale erfgoedstudie.

Amper een week geleden heeft de MLSO opnieuw het onderspit moeten delven in een rechtszaak tegen de huurders van Doel. Het hof van Beroep bevestigt de argumenten van de bewoners en oordeelt dat het woonrecht in Doel behouden blijft. Tegelijk blijft de MLSO nog steeds dwangsommen van ettelijke miljoenen euro's boven het hoofd hangen.

Het jaar 2011 was in die zin gelijk aan alle voorgaande jaren. De MLSO die met de steun van het Antwerps Havenbedrijf haar crimineel beleid doorzet.