BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 15 mei 2012

Actievoeders pleiten voor behoud van Doel en polders tijdens gemeenteraad

Bewoners en actiecomités vragen gemeentebestuur Beveren op te houden met politieke spelletjes en op te komen voor àlle polderbewoners

Een 40-tal actievoerders van verschillende actiecomités hebben vanavond op de extra-gemeenteraad over het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen in Beveren actie gevoerd voor het behoud van Doel en de verschillende woonkorrels in het poldergebied.

Aanleiding vormde een motie die was ingediend door raadsleden van N-VA, Groen en onafhankelijken en waarin werd gevraagd de verschillende gehuchten en woonkorrels te behouden.

Jonge actievoerders ontvouwden bij het begin van de gemeenteraad een spandoek "Wij vechten voor de polder". Daarnaast werden op diverse bordjes de namen meegedragen van àl de gehuchten en woonkorrels die dreigen te verdwijnen als het GRUP wordt goedgekeurd. Dat gaat niet alleen om Ouden Doel en Rapenburg maar ook om Doel-dorp, de Muggenhoek, de Putten, Saftingen, een deel van Prosperpolder, van Oud en Nieuw Arenberg. Alles samen 1500 ha...

In de voorafgaande commissie veegde Burgemeester Mark van de Vijver de vloer aan met het GRUP én het Saeftinghedok dat er volgens hem gezien de huidige economische crisis "waarschijnlijk nooit komt". Maar daar was even later - in de daaropvolgende gemeenteraad - nog weinig van te merken... Ondanks het feit dat Van de Vijver vertelde dat hij niet gelooft dat het Saeftinghedok er ooit komt bepleitte hij (een uur later) de afbraak van de Beverse deelgemeente Doel voor datzelfde Saeftinghedok. Over de honderden mensen in de polder die buiten Ouden Doel wonen: géén woord. Ook niet als daar door verschillende raadsleden specifiek naar gevraagd werd.

Van de Vijver maakte zich wel sterk dat zijn college een dossier tot "klassering" ging indienen voor de dijk die Rapenburg en Ouden Doel verbindt. En dat daarmee niet meer zou kunnen geraakt worden aan het gehucht. Erg geloofwaardig klinkt dat niet. Dossiers ivm poldererfgoed konden nooit op veel steun rekenen bij het Bevers gemeentebestuur. Voor het unieke Hof ter Walle was de belangstelling nul. Ivm Doel werd zelfs gepleit voor afbraak en wederopbouw van de monumenten.

In een nieuwe motie die werd voorgedragen door de meerderheid (CD&V en Open VLD) werd alles gewoon omgedraaid. Het GRUP werd plots een economische meerwaarde... En bovendien, het GRUP biedt "eindelijk(!) rechtszekerheid voor de bewoners"... Rechtszekerheid dat ze mogen opkrassen dus.

Is dat het eensgezind standpunt waar Beveren mee wil uitpakken?! In Doel en de polder wonen tot op de dag van vandaag nog altijd enkele honderden mensen. Zij verdienen allemààl de steun van "hun" gemeentebestuur en "hun" burgervader. Maar dat lijkt dus ijdele hoop.

De actie van de bewoners en actievoerders verliep – zoals aangekondigd – in alle rust. Toch waren er gedurende de ganse gemeenteraadszitting 4 combi's met agenten paraat. Voor een ludieke actie dus... En dat allemaal terwijl elke vraag tot extra-middelen om een einde te maken aan de toenemende criminaliteit en onveiligheid in Doel systematisch wordt afgewezen. Een vreemde keuze van prioriteiten.