BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 14 mei 2012

Bewoners uit Doel en polder voeren actie op extra gemeenteraad in Beveren

Dinsdag a.s. 15 mei om 20u is in Beveren een extra-gemeenteraad bijeen geroepen rond de voorlopige vaststelling van het GRUP Afbakening Haven van Antwerpen. Op de gemeenteraad wordt een motie ter stemming voorgelegd waarin aan de Vlaamse regering wordt duidelijk gemaakt dat de gemeente Beveren ondubbelzinnig kiest voor het behoud van Ouden Doel, Rapenburg en Saftingen als volwaardig woongebied. In de motie wordt ook gevraagd om de geplande onteigening van Doel te schrappen.

Doel 2020 is tevreden met het initiatief en zal op deze gemeenteraad samen met bewoners uit Doel en de verschillende woonkorrels in de polder aanwezig zijn om deze motie (op vriendelijke manier) kracht bij te zetten.

Wij hopen alvast u daar te kunnen ontmoeten.

Afspraak om 20u in het gemeentehuis van Beveren.