BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Belga, 10 mei 2012

Actievoerders willen debat over leefbaarheid in uitbreidingszone Waaslandhaven

De jongeren die woningen bezetten in Oud Arenbergpolder, willen een debat over de leefbaarheid in de geplande uitbreidingszone en vragen de gemeenteraad van Beveren om hun invloed aan te wenden. "Men handelt momenteel alsof de uitbreiding er al is", klinkt het donderdagavond.

Sinds eind april bezetten een vijftiental jongeren van de actiegroep "de derde generatie" vijf huizen in Oud Arenbergpolder (Kieldrecht). De recent verlaten huizen zijn eigendom van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die zette ondertussen een uitzettingsprocedure in gang.

"De maatschappij weigert te argumenteren waarom we moeten vertrekken", aldus actievoerder Jeroen Van Ranst. "Ze zijn niet consequent, op sommige plaatsen wordt bewoning toegelaten, wordt er uitstel verleend of moeten mensen vertrekken."

De jongeren zeggen dat er nog een toekomst is in de polder en willen er blijven wonen. "We willen de hele uitbreidingswaanzin aanklagen. Men handelt alsof de uitbreiding er is, alsof het GRUP als is goedgekeurd, en wacht niet eens het openbaar onderzoek af."

Volgens de Maatschappij Linkerscheldeoever moeten de actievoerders vertrekken omdat Oud Arenbergpolder is ingekleurd als havengebied.

"Dat gewestplan dateert van 1978 en sindsdien is Oud Arenbergpolder natuurgebied met bewoning, een zwak argument om te zeggen dat mensen daarom weg moeten", aldus Dennis Malcorps van Erfgoedgemeenschap Doel & Polder. "Er is geen enkele wet die bewoning verbiedt binnen enige zone rond een Sevesobedrijf. Het bedrijf ligt meer dan 250 meter van de bewoning, een afstand die als richtlijn wordt gebruikt, en er ligt een buffer."

Kieldrecht, 10 mei 2012

Geachte dames en heren van de gemeenteraad

Sedert 27 april hebben jongeren van de Derde Generatie in de Oud Arenbergpolder 5 leegstaande huizen in beheer genomen. Het betreft huizen die recent zijn verlaten door de vorige bewoners en die de MLSO weigert om opnieuw te verhuren. Het verhaal in de polder is bekend. Overal staan er huizen die in deze toestand verkeren en die – net als in Doel - steeds meer een aantrekkingspool vormen voor rovers, vandalen, drugsdealers.

En dat, terwijl jonge mensen zoals wij tevergeefs op zoek moeten naar een betaalbare woonst...

Wij willen deze huizen in de Oud Arenbergpolder een soortgelijk lot besparen. Sedert einde april zijn we met vereende krachten aan het werk om ze te herstellen en op te knappen. We willen er zo lang dit kan ook blijven wonen. Daartoe schreven we een brief aan de Maatschappij LSO waarin we duidelijk maakten dat we alle plichten "als een goede huisvader" op ons willen nemen. Water en elektriciteit betalen we al. En we willen ook graag de verschuldigde huur betalen.

Als antwoord kreeg ieder van ons die zich met naam en toenaam tegenover de Maatschappij kenbaar heeft gemaakt eerst de gerechtsdeurwaarder op bezoek. Vorige week kregen we ook allemaal een dagvaarding in de bus... Is dat de handelswijze van een verantwoord openbaar bestuur? Welk nadeel ondervindt de Maatschappij Linkerscheldeoever bij het feit dat haar huizen NIET worden leeggeroofd maar opgeknapt en onderhouden? Welk belang heeft de Maatschappij bij de ontruiming van deze huizen die zodra ze ontruimd worden – voorspelbaar – worden gemolesteerd en gevandaliseerd?

Wij kregen voorbije weken heel wat steun en aanmoediging van mensen uit gans Beveren en ook van ver daarbuiten. Daarbij vernamen we dat de Maatschappij Linkerscheldeoever aan bepaalde mensen wél verhuurt. In bepaalde gevallen gebruik wél gedoogt. Meestal nooit optreedt... Zo iets lijkt sterk op willekeur. Mogen wij luidop de vraag stellen op basis van wàt de Maatschappij LSO soms wél, dan weer niet verhuurt? Soms wél, soms géén huur vraagt? In dit geval direct een procedure start?

Tot op de dag van vandaag kregen wij van de Maatschappij Linkerscheldeoever géén antwoord op onze vragen. Wat de directeur van de Maatschappij er over kwijt wou moesten we lezen in de krant. De enige reden die directeur Vandeputte daar geeft om bewoning te weigeren is de aanwezigheid van het chemisch bedrijf ITC Rubis. Maar er bestaat géén enkele wet of regelgeving die bewoning uitdrukkelijk verbiedt in de nabijheid van SEVESO-bedrijven. De Oud Arenberg wordt bovendien afgeschermd van ITC Rubis door een buffer. En amper 20 meter verder worden wél huizen verhuurd...

Wij kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat ten aanzien van bewoners in de polder een echte verrottingspolitiek wordt gevoerd. En dat men bewust een onleefbare situatie wil creëren in de verschillende woonkorrels in de polder. Làng voordat er een definitieve beslissing is gevallen over wat er in de streek staat te gebeuren.

Vandaag wonen er verspreid in de polders van Doel, Verrebroek en Kieldrecht nog altijd enkele honderden mensen. Voor de jeugd in de poldergemeenten is de polder een deel van ons leefgebied. Woningen laten kapot gaan omdat er binnen 5, 10, 20 jaar héél misschien iets staat te gebeuren vinden wij onaanvaardbaar. Zolang er mensen wonen in de polder dient de leefbaarheid te worden gegarandeerd. Én dienen huizen verhuurd te worden, in plaats van ze te laten vernietigen.

De gemeente Beveren heeft een belangrijk aandeel in het beleid van de MLSO. Wij vragen dan ook met aandrang aan u heren en dames van de gemeenteraad om uw invloed in de MLSO te gebruiken. Om neen te zeggen aan de manier waarop men – net als in Doel - een onleefbare situatie wil tot stand brengen. Om een einde te maken aan deze mistoestanden.

Wij vragen u ook om in deze kwestie met de bewoners van de polder te bemiddelen en in dialoog te gaan in plaats van ze – zoals nu gebeurt – zonder meer voor de rechtbank te slepen.

Het mag duidelijk zijn dat wij zelf ten allen tijde bereid zijn in dialoog te gaan en op een constructieve wijze mee te werken aan een oplossing.

Met dank voor uw aandacht.

Met vriendelijke groeten,

Brian Waterschoot, Kieldrecht
Jeroen van Ranst, Kieldrecht
Sigy Vandekerkhove, Verrebroek