BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel2020, 28 april 2012

Jongeren bezetten huizen in GRUP-gebied

Jongeren van de derde generatie starten actie tegen GRUP

Jongeren van 'de derde generatie' starten actie tegen GRUP –Afbakening Antwerpse Haven.
Bezetting van leegstaande huizen in GRUP-gebied als protest tegen vernietiging van 1500 ha groot poldergebied en woonkernen.

Een 20tal jongeren van de nieuwe actiegroep 'de derde generatie' hebben deze nacht 5 huizen bezet in de Oud Arenbergpolder. De huizen waren recent verlaten door de vorige bewoners en de Maatschappij LSO is zinnens om ze te slopen.

Volgens de jonge actievoerders is daar geen enkele reden toe. De huizen zijn mits wat herstelwerken nog perfect bewoonbaar. Ze zijn bovendien mede onderwerp van een erfgoedstudie die moet uitmaken of ze voldoende waardevol zijn om ze te behouden.

Met de actie willen de jongeren duidelijk maken dat ze genoeg hebben van de vernietigingspolitiek in de polder. Dat mensen moeten wijken en huizen worden gesloopt voor de aanleg van kunstmatige natuurgebieden vindt 'de derde generatie' onaanvaardbaar. Te meer omdat het voor jongeren in de streek hoe langer hoe moeilijker wordt om een betaalbare woonst te vinden. Natuur en bewoning kunnen op de meeste plaatsen in de polder perfect samen gaan. In die zin vragen de jongeren aan de Vlaamse overheid om een einde te maken aan de bewuste verwaarlozing van perfect bewoonbare huizen en waardevol historisch erfgoed.

De jongeren van 'de derde generatie' zien zichzelf niet als krakers. Zij willen in eerste instantie de woningen veilig stellen voor vandalisering en verwaarlozing. Met de actie willen zij ook een positief signaal geven en duidelijk maken dat jonge mensen nog altijd een toekomst zien in de polder.

Sedert deze morgen is men aan de vijf huizen begonnen met opknapwerken. De nieuwe bewoners zijn van plan om in de huizen te blijven wonen en hebben ook de feitelijke eigenaar, de Maatschappij Linkerscheldeoever, op de hoogte gebracht van hun aanwezigheid. Zij hopen om met de Maatschappij tot een vergelijk te kunnen komen.

'De Derde Generatie' is een nieuwe actiegroep van jongeren uit de verschillende polderdorpen en ver daarbuiten. Zij weigeren om zich neer te leggen bij de vernietiging van hun streek. Zij pleiten voor een samengaan van natuur en bewoning. En een naast elkaar bestaan van een het historisch cultuurlandschap dat de polders vormt en de Antwerpse haven.

Wij geven u graag verdere toelichting bij de actie.

Morgen organiseren wij in de buurt ook nog een opruimactie en ontvangen wij u graag ter plaatse.