BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel2020, 27 april 2012

GRUP vormt grootste uitbreiding in 40 jaar voor Antwerpse Haven

Honderden inwonders moeten wijken, Muyters minimaliseert...

Vandaag heeft de Vlaamse Regering het licht op groen gezet voor her GRUP Afbakening Antwerpse Haven. Daarvoor moeten volgens de Vlaamse Regering de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg en "57 inwoners" noodgedwongen verdwijnen.

In werkelijkheid gaat het echter om een uitbreiding met méér dan 1500 ha (een oppervlakte die overeenkomt met de binnenstad van Antwerpen binnen de grote Ring).
Daarvoor moeten in totaal bijna 400(!) huizen en landbouwbedrijven verdwijnen en zullen enkele honderden mensen op korte termijn moeten verhuizen. Het gaat hem om de afbraak van het dorp Doel (nog 230 huizen) en de gehuchten en woonkernen, Ouden Doel, Rapenburg, Saftingen, St.Antonius, Muggenhoek, en delen van Oud en Nieuw Arenberg. Alle bewoning en de sporen daarvan worden uitgewist. Van het bouwkundig erfgoed blijft in het ganse gebied NIETS over. Noch in Doel, noch in de omliggende polders.

In de plannen wordt voorzien in de aanleg van een Saeftinghedok met gigantische afmetingen. Het containerdok zou 4150 meter lang en 600 meter breed worden! Daartegen is het al immense Deurganckdok een klein broertje: Het Deurganckdok heeft een lengte van 2600 meter en een breedte van 450 meter. Het dok wordt 7 jaar na de ingebruikname voor 12% bezet...

Van de 1540 ha in te nemen gronden wordt bijna de helft ingevuld met 'gemaakte' natuur. "Onmiddellijk" in te richten. Ook al komt er misschien nooit een Saeftinghedok!

Het gaat niet over louter "plannen". Samen met het nieuwe Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan Afbakening Antwerpse Haven worden 4 onteigeningsplannen goedgekeurd. Samen goed voor méér dan 1000 innames. De onteigeningen kunnen starten onmiddellijk nà de definitieve goedkeuring van het nieuwe GRUP.

Juridisch rammelt de beslissing over de verdwijning van Ouden Doel en Rapenburg aan alle kanten. De beslissing om de gehuchten Ouden Doel en Rapenburg te laten verdwijnen werd namelijk genomen in een bijlage van de plan-MER die nooit openlijk werd gepresenteerd. Ze werd verborgen in een niet-publieke bijlage van een milieu-effectenrapport.

Volgens Vlaams minister Muyters zullen de gehuchten verdwijnen omwille van het algemeen belang. Wat dat algemeen belang dan wel mag zijn is een groot raadsel. Tot hiertoe ligt géén enkel concreet project op tafel. De ganse operatie lijkt vooral een toegift aan de Antwerpse havenlobby die haar handen vrij wil in het Wase poldergebied. Met die toegift wordt niet alleen een uniek historisch cultuurlandschap vernietigd. Het dreigt Vlaanderen ook in een onbekend financieel avontuur te storten. Want over wat dit alles gaat kosten bestaat nog niet het minste idee.

Opmerkelijk was ook dat deze namiddag - amper enkele uren na de zogenaamde beslissing van de Vlaamse Regering - alle inwoners van Ouden Doel en Rapenburg al een brief in hun brievenbus kregen waarin een uitnodiging van de "bemiddelaar grootschalige Vlaamse Infrastructuurprojecten" wordt aangekondigd... Alsof het (verplichte) openbaar onderzoek niets meer is dan een vodje papier. Alsof een definitieve vaststelling van het GRUP niets meer is dan een formaliteit.

Mogen we er aan herinneren dat 15 jaar geleden de Vlaamse Regering met een zelfde overtuiging dacht om Doel van de kaart te kunnen vegen?