BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel2020, 26 april 2012

Studie maakt duidelijk: Waaslandhaven presteert ondermaats inzake tewerkstelling

1200 ha Antwerps havengebied liggen er ongebruikt bij...

Uit de voorlopige resultaten van een studie die studenten economie hebben gemaakt in opdracht van Doel 2020 blijkt dat de Antwerpse haven op Linkeroever ondermaats presteert inzake tewerkstelling.

Uit de studie blijkt ook dat op de industrieterreinen en KMO-zones van Sint-Niklaas méér mensen tewerkgesteld zijn dan in de ganse Waaslandhaven... Die terreinen in Sint-Niklaas hebben nochtans een oppervlakte minder dan 1/10 van de Waaslandhaven! Op de industrieterreinen en KMO-zones werken 27 werknemers/ha. In de Waaslandhaven slechts 2,5/ha.

Uit de cijfers blijkt ook dat een groot deel van de tewerkstelling die in de cijfers van de Waaslandhaven wordt opgenomen géén enkele band heeft met de haven. In totaal gaat dit om 27% van de werkgelegenheid op Linkeroever. Het gaat onder meer om de Kerncentrale van Doel (méér dan 1000 werknemers) die er trouwens al was voor de Waaslandhaven, Indaver, Milcobel, verschillende bouwbedrijven, DEME (Jan De Nul bevindt zich in Aalst), enz... De werknemers van de baggerbedrijven (méér dan 1000 werknemers) worden ook steevast in het werkgelegenheidslijstje opgenomen maar werken op de Antwerpse Linkeroever.

Slechts 42% van de tewerkstelling op Linkeroever komt voort uit havengebonden activiteiten. Opmerkelijk daarbij is de bijzonder lage tewerkstellingsgraad aan het Deurganckdok. Bij de aanleg van het Deurganckdok ten zuiden van Doel werden er tot zesduizend(!) arbeidsplaatsen in het vooruitzicht gesteld. Vandaag blijken het er nog geen 500 te zijn. In de cijfers is bovendien het administratief personeel meegerekend dat op de rechteroever is tewerkgesteld.

De studie deed ook onderzoek naar het ruimtegebruik in de Haven van Antwerpen. Daaruit blijkt dat 1200 hectare terreinen niet in gebruik zijn. Daarvan is 755 hectare niet in concessie van bedrijven en kan dus vrij worden uitgegeven.

Bij hun cijfer- en opmeetwerk kwamen de studenten bovenop tot een opmerkelijke bevinding. Namelijk dat de Waaslandhaven 4250 ha omvat en niet –zoals steeds in de cijfers is terug te vinden - 5.818 ha...

De studie is gebaseerd op officieel (en dus controleerbaar) cijfermateriaal van de Haven zelf, de Maatschappij Linkerscheldeoever, de NBB en verschillende ministeries. Méér gedetailleerde cijfers vindt u in bijlage.

Vorige week nog werd er door verschillende tenoren uit de haven furieus gereageerd op het uitblijven van een nieuw GRUP Afbakening Antwerpse Haven. De studie die nu voorligt maakt duidelijk dat er voor een bijkomende inname van 1.500 ha (want daar gaat het over) ten koste van een historisch cultuurlandschap en honderden bewoners die moeten verhuizen geen enkele grond is. Er mag dan veel lawaai gemaakt in bepaalde havenkringen, het is niet gebaseerd op enige economische realiteit.

Ook over wat die nieuwe inname van 1.500 ha – met onteigeningen, opspuitingen, natuurcompensaties de belastingbetaler gaat kosten heeft noch de Haven, noch de Vlaamse Regering enig idee. Daar kiest men voor de vlucht vooruit. In het donker. Alsof er in Vlaanderen geen crisis is.