BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 7 maart 2012

Maatschappij Linkerscheldeoever ontsnapt aan eerste uitbetaling dwangsom

Risico op zware financiŽle aderlating dreigt nog steeds

Vandaag maakte de Maatschappij Linkerscheldeoever bekend dat zij een dwangsom van 750.000 euro bij arrest van het Hof van Beroep niet moet betalen. Volgens de rechter kon in dit specifieke geval het huis niet meer gered worden wegens reeds te erg vernield (in opdracht van dezelfde maatschappij?) Daarmee zijn de eerdere veroordelingen van de Maatschappij Linkerscheldeoever en de kans op bijkomende veroordelingen wegens illegale sloop en verwaarlozing wel nog niet van de baan.

In een reactie op de persmededeling van de Maatschappij LSO wijzen de advocaten van Doel 2020 er op dat de afwijzing van voormelde dwangsom geenszins afbreuk doet aan de eerdere veroordeling van de Maatschappij LSO wegens illegale sloop en opzettelijke verwaarlozing. In die zin lopen er trouwens nog andere vorderingen waarbij de door de rechtbank toegekende dwangsommen worden opgeŽist. Het betreft hier twee woonsten die eveneens op bevel van de burgemeester werden afgebroken maar waar het aspect veiligheid onmogelijk kan ingeroepen worden. Ook voor de bewuste verwaarlozing van woningen in Doel lopen nog vorderingen waar intussen dwangsommen voor werden opgeŽist.

Het is te begrijpen dat de beheerders van de Maatschappij Linkerscheldeoever opgelucht zijn dat zij nog niet direct de deurwaarder moeten verwachten in de voormalige pastorij van Kallo. Maar een afwijzing (op technische gronden) van een eerder toegekende dwangsom doet niets af aan de eerdere veroordelingen door verschillende rechtbanken en de morele verantwoordelijkheid die de Maatschappij draagt voor de onnodige vernietiging van het patrimonium in Doel. Aan die schande kan zij slechts iets doen door het geweer definitief van schouder te veranderen.

Ps: in bijlage vindt u ook de persmededeling van de Maatschappij LSO