BOEK: Doel2020. Het gevecht om Doel en de polder (door Jan Creve)

€ 24,- overschrijving op rek. nr. BE 26 4186 0588 9129 van Doel2020, vermelding van je adres en "Bestelling boek Doel 2020"

 
 

Persmededeling Doel 2020, 5 maart 2012

Woordvoerder Doel 2020 voor correctionele rechtbank

Deze morgen diende Doel 2020 zich in de persoon van woordvoerder Jan Creve te verantwoorden voor de correctionele rechtbank in Dendermonde.

De dagvaarding had betrekking op een actie anderhalf jaar geleden voor de zetel van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Een twintigtal actievoerders voerden toen met protestborden actie tegen de verrottingsstrategie van de Maatschappij Linkerscheldeoever. Die was voordien veroordeeld door de rechtbank wegens illegale sloop en opzettelijke verwaarlozing van het patrimonium in Doel. Toch lag er overal nog puin en bouwafval in het dorp. Daarom werd met protestborden actie gevoerd en werden aan de ondervoorzitter van de Maatschappij Linkerscheldeoever, Paul Nelen, symbolisch enkele zakken en twee bakjes puin overhandigd. Nelen legde naderhand bij het parket in Dendermonde klacht neer voor "laster en eerroof" en "sluikstorting".

Het openbaar ministerie zag in de slogans die Doel 2020 bij had (illegale sloop - schriftvervalsing - sluikstorting - opzettelijke verwaarlozing - intimidatie - enz...) geen grond voor de beschuldiging van "laster" of "eerroof". Restte alleen nog de beschuldiging van "sluikstorting" waar de woordvoerder zich deze morgen voor moest verantwoorden. Advocaat mr. Rogiers noemde de beschuldiging grotesk en compleet buiten proportie. Volgens hem hadden de actievoerders geen enkele intentie tot het plegen van een misdrijf maar ging het om een ludieke actie waarbij niet meer dan symbolisch drie vuilzakken en twee fruitbakjes met puin werden overhandigd aan diegenen die het eigenlijk al lang had moeten opruimen. Volgens Rogiers moet de actie gezien worden in de context van een overheidsinstantie die wetens, nillens de ene overtreding begaat na de andere en daar ook al door verschillende rechtbanken voor veroordeeld werd. Volgens Rogiers is het de Maatschappij die systematisch de wet overtreedt en nu haar gram probeert te halen met de zaken compleet om te draaien. Rogiers haalde ook nog het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens aan om duidelijk te maken dat de ganse actie paste binnen het concept van de vrije meningsuiting. De verdediging vroeg de vrijspraak. Uitspraak op 2 april.